Przejdź do zawartości

Vim/Sztuczki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< Vim

Poruszanie się po dużych plikach

[edytuj]

Poruszanie się po dużych plikach może być wyzwaniem dla każdego edytora tekstu, ale Vim ma kilka funkcji, które mogą to ułatwić:

Użyj wyszukiwania: Vim ma potężną funkcję wyszukiwania, która pozwala szybko zlokalizować określony tekst w pliku. Aby wyszukać tekst w Vimie, naciśnij klawisz „/”, a następnie tekst, który chcesz wyszukać. Vim podświetli wszystkie wystąpienia tego tekstu w pliku i możesz użyć klawisza „n”, aby przejść do następnego wystąpienia.

Użyj znaczników: Znaczniki są jak zakładki w Vimie, które pozwalają szybko przejść do określonej lokalizacji w pliku. Aby ustawić znak, naciśnij klawisz „m”, a następnie literę. Następnie możesz przejść do tego znaku, naciskając klawisz „'”, a następnie tę samą literę.

Użyj składania: funkcja składania Vima pozwala zwijać sekcje kodu, ułatwiając nawigację w dużych plikach. Aby złożyć sekcję kodu, użyj polecenia „zf”, a następnie wykonaj ruch, który zaznacza tekst, który chcesz złożyć. Następnie możesz użyć polecenia „zo”, aby otworzyć zakładkę i odsłonić ukryty tekst.

Użyj poleceń „gg” i „G”: Polecenie „gg” przeniesie Cię na początek pliku, podczas gdy polecenie „G” przeniesie Cię na koniec pliku. Te polecenia mogą być przydatne do szybkiego przeskakiwania na początek lub koniec dużego pliku.

Użyj poleceń przewijania: Vim ma kilka poleceń do przewijania pliku, w tym „ctrl-u” i „ctrl-d” do przewijania w górę lub w dół o pół strony oraz „ctrl-b” i „ctrl-f” do przewijanie w górę lub w dół o całą stronę.

Korzystając z tych funkcji, możesz wydajniej poruszać się po dużych plikach w Vimie i znajdować określone sekcje kodu, nad którymi musisz popracować.

Wyszukiwanie za pomocą wyrażeń regularnych

[edytuj]

Wyszukiwanie wyrażeń regularnych to potężna funkcja w Vimie, która pozwala wyszukiwać wzorce tekstu w pliku. Wyrażenia regularne są sposobem opisywania wzorca znaków, a nie określonej sekwencji znaków. Na przykład można użyć wyrażeń regularnych do wyszukania wszystkich wystąpień słowa rozpoczynającego się na literę „p”, niezależnie od tego, co następuje po nim.

Aby użyć wyszukiwania wyrażeń regularnych w Vimie, wykonaj następujące kroki:

Wejdź w tryb wyszukiwania: Naciśnij klawisz „/”, aby wejść w tryb wyszukiwania w Vimie.

Wprowadź wyrażenie regularne: Wprowadź wyrażenie regularne, które chcesz wyszukać. Na przykład, aby wyszukać wszystkie wystąpienia wyrazu rozpoczynającego się na literę „p”, możesz wpisać „/p\w*”. Tutaj „\w*” oznacza „zero lub więcej znaków słowa”, co będzie pasować do wszystkich znaków następujących po „p” w słowie.

Wykonaj wyszukiwanie: Naciśnij klawisz „enter”, aby przeprowadzić wyszukiwanie. Vim podświetli wszystkie wystąpienia wyrażenia regularnego w pliku.

Poruszaj się po wynikach wyszukiwania: Użyj klawisza „n”, aby przejść do następnego wystąpienia wyszukiwanego hasła, lub klawisza „N”, aby przejść do poprzedniego wystąpienia.

Możesz także używać wyrażeń regularnych w połączeniu z innymi poleceniami Vima, takimi jak podstawienie. Na przykład możesz użyć wyszukiwania wyrażeń regularnych, aby znaleźć wszystkie wystąpienia słowa w pliku, a następnie użyć polecenia podstawienia, aby zastąpić wszystkie wystąpienia tego słowa innym słowem.

Wyszukiwanie wyrażeń regularnych to potężna funkcja w Vimie, która może zaoszczędzić czas i wysiłek podczas wyszukiwania wzorców tekstu w pliku. Przy odrobinie praktyki możesz nauczyć się efektywnie używać wyrażeń regularnych do wyszukiwania i manipulowania tekstem w edytorze Vima.

Nagrywanie i odtwarzanie

[edytuj]

Nagrywanie i odtwarzanie to dwie potężne funkcje Vima, które pozwalają zautomatyzować powtarzalne zadania i zaoszczędzić czas podczas edycji plików.

Nagranie:

Aby rozpocząć nagrywanie makra w Vimie, naciśnij klawisz „q”, a następnie literę oznaczającą rejestr, w którym makro będzie przechowywane. Na przykład, aby rozpocząć rejestrację makra w rejestrze „a”, naciśnij „qa”. Po rozpoczęciu nagrywania wszystkie wprowadzone polecenia zostaną zapisane w wyznaczonym rejestrze, dopóki nie zatrzymasz nagrywania przez ponowne naciśnięcie „q”.

Odtwarzanie nagranego dźwięku:

Aby odtworzyć nagrane makro w Vimie, naciśnij klawisz „@”, a następnie literę rejestru, w którym makro jest przechowywane. Na przykład, aby odtworzyć makro zapisane w rejestrze „a”, naciśnij „@a”. Polecenia zapisane w makrze będą wykonywane w kolejności, w jakiej zostały zapisane.

Oto przykład, jak możesz wykorzystać nagrywanie i odtwarzanie w Vimie:

Załóżmy, że masz blok kodu, który musisz wciąć. Możesz ręcznie wciąć każdą linię za pomocą polecenia „>>”, ale byłoby to czasochłonne w przypadku dużego bloku kodu. Zamiast tego możesz nagrać makro, aby zautomatyzować wcięcie:

Umieść kursor na początku bloku kodu.

Naciśnij „qa”, aby rozpocząć rejestrację makra w rejestrze „a”.

Naciśnij klawisz „V”, aby przejść do trybu wizualnego i wybierz blok kodu.

Naciśnij klawisz „>”, aby wciąć wybrany blok kodu.

Naciśnij „q”, aby zatrzymać nagrywanie makra.

Przesuń kursor do nowej linii, w której chcesz wciąć kolejny blok kodu.

Naciśnij „@a”, aby odtworzyć makro i wciąć nowy blok kodu.

Używając nagrywania i odtwarzania w Vimie, możesz zaoszczędzić czas i zautomatyzować powtarzalne zadania, czyniąc edycję bardziej wydajną i produktywną.