Vim/Tablice Vima

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< Vim

Ściągawka[edytuj]

Podstawy nawigacji[edytuj]

h l k j
znak w lewo, prawo, linia do góry, w dół
b w
słowo/token w lewo, prawo
ge e
koniec słowa/tokena w lewo, prawo
{ }
początek poprzedniego, następnego paragrafu
0 gm
początek, środek linii
^ $
pierwszy, ostatni znak linii
nG ngg
linia n pliku, domyślnie ostatnia, pierwsza
n%
procent n pliku (n trzeba podać)
n|
n-ta kolumna aktualnej linii
%
przeskok między nawiasami (),[], komentarzami, #define
nH nL
n-ta linia od początku, końca okna (domyślnie 1)
M
środkowa linia w oknie

Wstawianie i zamiana -> tryb insert[edytuj]

i a
wstaw przed, za kursorem
I A
wstaw na pierwszym, ostatnim niepustym znaku linii
gI
wstaw tekst w pierwszej kolumnie
o O
otwórz nową linię poniżej, powyżej aktualnej linii
rc
zamienń znak pod kursorem na znak c
R
zamień znaki zaczynając od kursora
cc lub S
zamień aktualną linię
C
zamień od kursora do końca linii
s
zamień jeden znak i wstawiaj
~
zmień na dużą/małą literę

Usuwanie[edytuj]

x X
usuń znak pod, przed kursorem
dm
usuń znak w kierunku m
ndd nD
usuń n-linii (domyślnie 1)
J gJ
połącz aktualną linię zamieniając znaki puste na spację, po prostu połącz

Tryb wstawiania[edytuj]

Kopiowanie[edytuj]

Zaawansowane wstawianie[edytuj]

Tryb zaznaczania[edytuj]

Cofanie i powtarzanie operacji[edytuj]

Zaawansowana nawigacja[edytuj]

Szukanie i podstawianie[edytuj]


Ściągawka ze względu na linie, bufory, okna[edytuj]

Podstawowy ruch[edytuj]

hjkl ←↓↑→

Linie[edytuj]

Ctrl+e Ctrl+y przewiń okno o linię do góry, w dół

Ctrl+d Ctrl+u przewiń okno o pół strony w górę, dół

Ctrl+f Ctrl+b PgUp PgDown

taby (karty, zakładki)[edytuj]

:tabnew - otwiera pustą kartę
:tabnew filename - otwiera w nowej karcie plik filename
vim -p file1 file2 file3 - otwiera vima i pliki w kartach, domyślnie przy takim uruchomieniu vima tworzonych jest tylko 10 kart, można to zmienić ustawiając set tabpagemax=15, :next i :last powodują przejście do niewidocznych zakładek
:tabf file - otwarcie pliku w nowej karcie, lepsze niż :tabnew bo tabulatorem możemy dokończyć nazwę
:tabc - zamknięcie aktualnej karty, gdy jest jedna karta, to nie będzie zamknięta
:tabn - przejście do następnej karty (lub wciśnięcie gt w trybie normalnym)
:tabp - przejście do poprzedniej karty

otwarcie wszystkich plików w buforach do kart

:tab ball

otwarcie buforu w nowej karcie

ctrl+w T

otwieranie w nowej karcie[edytuj]

Dotyczy plików otwieranych przez podwójne kliknięcie na Windows XP[edytuj]

Dla plików .c musimy zmienić w rejestrze windows (regedit.exe)

1) HKCR\c_auto_file\shell\edit\command\Default -- zmienić wartość z C:\Program Files\Vim\vim70\gvim.exe "%1" na C:\Program Files\Vim\vim70\gvim.exe -p --remote-tab-silent "%1"

2) HKLM\software\classes\c_auto_file\shell\edit\command\Default -- zmienić wartość na C:\Program Files\Vim\vim70\gvim.exe "%1" to C:\Program Files\Vim\vim70\gvim.exe -p --remote-tab-silent "%1"

źródło

Dotyczy plików otwieranych przez przeciągnięcie lub :e nazwa pliku na Windows XP[edytuj]

Należy zmienić plik konfiguracji vima. Zobacz Vim/Konfiguracja

Więcej informacji[edytuj]

:he tabpage.txt

Vim tips: Using tabs z linux.com

Kopiowanie i Zamiana[edytuj]

Jeśli skopiujemy jakiś tekst, potem przechodzimy w inne miejsce pliku i usuniemy jakiś tekst, to pod klawiszem p lub P będzie ten usunięty tekst. Jeśli chcemy wkleić teraz to co kopiowaliśmy wykonujemy komendę

"0p

Zero wskazuje na ostatni bufor do którego kopiowaliśmy. Możemy też użyć buforów o nazwach liter, które sami nadajemy. Najpier kopiujemy do bufora o literze b.

"by

Potem wklejamy z bufora o literze b

"bp