Vim/Zaawansowane polecenia Vima

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< Vim

oto kilka zaawansowanych poleceń Vima związanych z makrami, rejestrami, znakami, wieloma oknami i dzieleniem okien:

Makra: Makra umożliwiają nagrywanie i odtwarzanie serii poleceń, które mogą być przydatne podczas wykonywania powtarzalnych zadań. Aby rozpocząć rejestrację makra, wpisz „q”, a następnie nazwę rejestru (np. „qa”, aby rozpocząć rejestrację w rejestrze „a”). Wykonaj żądane polecenia, a następnie zatrzymaj nagrywanie, ponownie wpisując „q”. Aby odtworzyć makro, wpisz „@”, a następnie nazwę rejestru (np. „@a”, aby odtworzyć makro w rejestrze „a”).

Rejestry: Rejestry umożliwiają kopiowanie i wklejanie tekstu między różnymi częściami pliku lub między różnymi plikami. Vim ma wiele rejestrów, w tym rejestr bez nazwy (""), który jest używany do normalnych operacji kopiowania i wklejania. Dostęp do innych rejestrów można uzyskać za pomocą podwójnego cudzysłowu, po którym następuje nazwa rejestru (np. „a” dla rejestru „a”). Aby skopiować tekst do rejestru, należy użyć polecenia „y”, po którym następuje nazwa rejestru (np. „ya”, aby skopiować do rejestru „a”). Aby wkleić z rejestru, użyj polecenia „p”, po którym następuje nazwa rejestru (np. „pa”, aby wkleić z rejestru „a”).

Znaki: Vim ma wiele poleceń, które pozwalają manipulować znakami i słowami w pliku. Na przykład „x” usuwa znak pod kursorem, „dw” usuwa słowo pod kursorem, „u” cofa ostatnią zmianę, a „Ctrl-r” przywraca ostatnią zmianę. Możesz także użyć polecenia „r”, po którym następuje znak, aby zastąpić znak pod kursorem określonym znakiem (np. „ra”, aby zamienić znak na „a”).

Wiele okien: Vim umożliwia otwieranie wielu okien w jednej instancji edytora. Bieżące okno można podzielić na wiele okien, używając polecenia „Ctrl-w”, po którym następuje kierunek (np. „Ctrl-w s”, aby podzielić okno w poziomie). Następnie możesz nawigować między oknami, używając polecenia „Ctrl-w”, po którym następuje kierunek (np. „Ctrl-w w”, aby przejść do następnego okna).

Dzielenie okien: Oprócz dzielenia okien w poziomie, Vim pozwala również dzielić je w pionie za pomocą polecenia „Ctrl-w v”. Możesz także zmienić rozmiar okien, używając polecenia „Ctrl-w”, a następnie klawiszy „+”/„-”, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar okna. Aby zamknąć okno, użyj polecenia „Ctrl-w q”.

To tylko kilka zaawansowanych poleceń Vima związanych z makrami, rejestrami, znakami, wieloma oknami i dzieleniem okien. Vim to wysoce konfigurowalny edytor z wieloma zaawansowanymi funkcjami, więc istnieje o wiele więcej poleceń i technik, których można użyć do optymalizacji procesu edycji.