Visual Basic/Pierwszy program

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pierwszy program[edytuj]

Zwyczajem każdego programisty podczas nauki nowego języka, jest prosta aplikacja wypisująca w konsoli, lub w oknie "Hello World". W Visual Basic można tworzyć dwa typy aplikacji - aplikacje konsolowe (Console Application), oraz aplikacje używające składników okien systemu Windows (Windows Forms Application). Użyjemy tej pierwszej, z powodu większej przejrzystości zapisanych danych - konsola jest wystarczająca do wykonania postawionych nam zadań, a formularz nie jest nam potrzebny.

Jest to cały kod programu, razem z opisem używanych funkcji i deklaracji:

Module Module1 '1

  Sub Main() '2
    Console.Write("Hello World!") '3
    Console.ReadKey() '4
  End Sub ']
      '] 5
End Module ']
 1. Powiadamiamy aplikację, iż używamy modułu Module1. Aplikacja jest dzielona na moduły, aby ułatwić organizację kodu.
 2. Główne ciało instrukcji. Tutaj podaje się wszystkie zadania do wykonania od samego rozpoczęcia działania aplikacji.
 3. Wypisujemy wreszcie upragniony napis. Można również użyć Console.Writeline który automatycznie dołącza znak nowej linii na końcu tekstu.
 4. Czekamy na reakcję użytkownika.
 5. W Visual Basic do oznaczania bloków używa się słów kluczowych - wszystkie są oznaczone na tej samej zasadzie - Obiekt Foo (...) End Obiekt.

W dalszych rozdziałach będzie omawiana dokładniejsza składnia języka i jej elementy, np. funkcje czy deklaracje zmiennych.