Przejdź do zawartości

Węgierski/Alfabet i wymowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Alfabet i wymowa[edytuj]

Ta lekcja zostanie poświęcona 2 istotnym sprawom od których trzeba zacząć naukę jakiegokolwiek języka obcego. Pierwsza z nich to poznanie alfabetu. Druga zaś to wymowa. Zaznaczam że język węgierski jest językiem fonetycznym, co oznacza że czyta się go tak jak się pisze (jak w języku polskim).

Alfabet[edytuj]

Węgierski alfabet składa się z 40 liter w tym: 26 spółgłosek (w tym z 9 dwuznaków i jednego trójznaku) oraz z 14 samogłosek:

Spółgłoski[edytuj]

b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, ly, m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs

Samogłoski[edytuj]

a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű

Wymowa[edytuj]

Tutaj zostaną podane litery których brzmienie jest inne od polskiego i te których w języku polskim nie ma (przykład: litera - jak ją czytamy):

a - [1]

á - [2]

cs - [3]

dzs - [4]

é - [5]

gy - [6]

í - [7]

ly - [8]

ny - [9]

o - [10]

ó - [11]

ö - [12]

ő - [13]

s - [14]

sz - [15]

ty - [16]

ú - [17]

ü - [18]

ű - [19]

zs - [20]


Zapamiętaj![edytuj]

  • Każdą głoskę wymawiamy samodzielnie.
  • Akcent zawsze pada na pierwszą sylabę każdego wyrazu.
  • I oraz í są twardymi samogłoskami, tak więc nie zmiękczają poprzedzającej spółgłoski, na przykład:


cím - nie czytamy jak po polsku "ćim", tylko tak jak mamy napisany wyraz czyli "cím".

Spis treści