Przejdź do zawartości

WML/Dodatek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< WML

WML (Wireless Markup Language) to język znaczników używany do tworzenia treści na urządzenia mobilne. Znacznik <card> w języku WML służy do definiowania karty, która może zawierać tekst, obrazy i łącza.

W języku HTML (Hypertext Markup Language), który jest używany do tworzenia treści dla sieci, nie ma bezpośredniego odpowiednika znacznika <card>. Możesz jednak osiągnąć podobną funkcjonalność, używając kombinacji tagów HTML i stylów CSS.

Jednym ze sposobów tworzenia układu przypominającego kartę w HTML jest użycie znacznika

do zdefiniowania elementu kontenera i zastosowanie do niego stylów CSS w celu uzyskania pożądanego wyglądu. Na przykład:
<div class="card">
  <h2>Card Heading</h2>
  <img src="image.jpg">
  <p>Card content goes here</p>
  <a href="#">Read More</a>
</div>

Następnie możesz zastosować style CSS do klasy .card, aby ustawić kolor tła, obramowanie, dopełnienie i inne właściwości, aby uzyskać wygląd przypominający kartę:

.card {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  padding: 10px;
  box-shadow: 2px 2px 5px #ccc;
}

To tylko jeden przykład tego, jak możesz stworzyć układ podobny do karty w HTML za pomocą CSS. Istnieje wiele innych sposobów osiągnięcia tego celu, w zależności od konkretnych wymagań twojego projektu.