Przejdź do zawartości

WOS dla Polaków na Litwie/Okładka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Podręcznik
WOS dla Polaków na Litwie
Jest to kurs adresowany do młodzieży uczącej się na Litwie, którego zadaniem jest dostarczenie uczniom niezbędnego minimum wiedzy pozwalającej na zorientowanie się w politycznych i społecznych problemach współczesnych demokracji oraz form społecznego zaangażowania, dzięki którym można skutecznie wpływać na kształt świat. Pierwotna wersja tego podręcznika ("Polacy, Europejczycy, Obywatele. Materiały edukacyjne z zakresu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie") była umieszczona w serwisie "Wolne podręczniki", ale w 2013 roku została przeniesiona za zgodą twórców portalu do projektu Wikibooks. Podręcznik został napisany przez działaczy Fundacji Nowoczesna Polska w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku, partnerem merytoryczny projektu była Europejska Fundacja Praw Człowieka.