WOS dla Polaków na Litwie/Wykluczenie społeczne i choroby