Wikibooks:Brudnopis/Karol Karolus/Ulice miasta Lublina/Bibliografia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Ulice miasta Lublina
Bibliografia
»
Plany Lublina Spis treści
Spis treści

Bibliografia[edytuj]

Literatura[edytuj]

UWAGA! część pozycji znajduje się w zbiorach Biblioteki Cyfrowej UMCS oraz Pracowni Badań nad Samorządem Gospodarczym. Publikacje, których redaktor podręcznika nie posiada lub do których nie dotarł zamieszczono w dziale "Literatura uzupełniająca".

 • Buczyński M., Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, "Rocznik Lubelski" 1962, t. 5.
 • Czuchryta A., Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939, Lublin 2008.
 • Danczowska H., Dzielnica Dziesiąta, Lublin 2003.
 • Dąbrowski K., Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie 1944-1950. Studium z dziejów samorządu gospodarczego, mps, Lublin 2009.
 • Denys M., Lublin - Łuck. Magia smaków pogranicza, Lublin 2007.
 • Denys M., Lublin - dzieje, zabytki i ciekawostki, mps, Lublin 2009.
 • Drobek T., Rozwój urbanistyczny miasta Lublina w II połowie XIX wieku i w początkach XX wieku, "Studenckie Zeszyty Naukowe SKNP UMCS" 2001, zesz. 6.
 • Gawarecki H., Stanisław Krzesiński "Dwa wrażenia... czyli Lublin jakim był w roku 1827 i jakim jest w roku 1877, "Rocznik Lubelski" 1958, t. 1.
 • Gawarecki H., Gawdzik Cz., Ulicami Lublina. Przewodnik, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1976.
 • Kasperek B., Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1989.
 • Kierek A., Rozwój przestrzenny i stan urządzeń komunalnych m. Lublina w latach 1870 - 1915, "Rocznik Lubelski" 1961, t. 4.
 • Kisielewicz H., Rozwój Lublina w okresie piętnastolecia 1944 - 1958, "Rocznik Lubelski" 1959, t. 2.
 • Książki telefoniczne m. Lublina: 1937, 1938, 1939 i 1945 rok.
 • Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. A. Witusik, Lublin 1997.
 • Łaszkiewicz W., Telefony lubelskie 1878-1914, Lublin 1996.
 • Majewski K., Wzorek J., Z badań nad rozwojem architektury w Lublinie w I połowie XVII wieku, "Rocznik Lubelski" 1970, t. 13.
 • Marczuk J., Inwestycje komunalne miasta Lublina w latach 1925 - 1939, "Rocznik Lubelski" 1981/1982, t. 23/24.
 • Marczuk J., Prezydenci miasta Lublina 1918 - 1939, Lublin 1994.
 • Marczuk J., Socjalistyczny samorząd miasta Lublina w latach 1927 - 1929, "Rocznik Lubelski" 1974, t. 17.
 • Marczuk J., Walka ugrupowań politycznych w Radzie Miejskiej Lublina w latach 1919 - 1927, "Rocznik Lubelski" 1968, t. 11.
 • Marczuk J., Wybory do Rady Miejskiej Lublina w 1919 roku, "Rocznik Lubelski" 1966, t. 9.
 • Mazurkiewicz J., Własność i zmiany w stosunkach własnościowych w Lublinie w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, "Rocznik Lubelski" 1963, t. 6.
 • Mencel T., Organizacja i działalność administracji miejskiej w Lublinie w latach 1809 - 1866, "Rocznik Lubelski" 1961, t. 4.
 • Modrzewska K., Trzy razy Lublin, Lublin 1991.
 • Myśliński K., Najstarszy Lublin - proces tworzenia się średniowiecznego miasta, "Rocznik Lubelski" 1966, t. 9.
 • Polska na weekend. 52 trasy po najpiękniejszych miastach i regionach, Wydawnictwo Pascal, wyd. 2001.
 • Pomian - Kobierzycki A., Monografia Lublina, Lublin 1901.
 • Radzik T., Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
 • Radzik T., Uczelnia mędrców Lublina, Lublin 1994.
 • Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1 - 2, red. T. Radzik et.alt., Lublin 1993 - 1996.
 • Stankiewicz Z., Spór o Rury Brygidkowskie. Przyczynek do dziejów rozwoju terytorialnego Lublina w XIX wieku, "Rocznik Lubelski" 1970, t. 13.
 • Warchoł S., Pochodzenie i znaczenie nazwy Lublin, "Rocznik Lubelski" 1961, t. 4.
 • Witkowski W., Podlubelska Wieniawa, "Rocznik Lubelski" 1971, t. 14.
 • Wojciechowski S., Jurydyki m. Lublina XVI-XVIII w., ok. 1950.
 • Wyszyński H., Zarys historii Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Przewodnik po dziejach Szkoły i kupiectwa lubelskiego w latach 1866 - 2006, Lublin 2006.
 • Zieliński W. K., Monografia Lublina, t. 1: Dzieje miasta Lublina, Lublin 1878.
 • Ziemia Lubelska. Przewodnik, red. W. Żelazny, Lublin 2005.
 • Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, red. T. Radzik, t. 1, Lublin 1995; t. 2, Lublin 1998.

Plany Lublina[edytuj]

 • Lublin plan miasta, PPWK, plan z roku 1980.
 • Lublin. Plan miasta, PPWK, plan z roku 1995.
 • Lublin - Świdnik. Plan miasta, Copernicus, plan z roku 2005.
 • Lublin - Świdnik. Plan miasta, Copernicus, plan z roku 2007.
 • Plan Lublina, PPWK, plan z roku 1970.
 • Plan miasta Lublin - Świdnik, EGO Sp zoo, plan z roku 2000.

Literatura uzupełniająca[edytuj]

 • Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 1991.
 • Byczyński M., Nazwy ulic i placów Lublina, "Onomastica" 1966, r. 11, nr 1-2.
 • Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. 1, red. J. Mazurkiewicz, Lublin 1965.
 • Dzieje Lublina, t. 2, red. S. Krzykała, Lublin 1975.
 • Gawarecki H., Lubelskie pomniki, "Kalendarz Lubelski" 1971.
 • Gawdzik Cz., Rozwój urbanistyczny starego Lublina, "Ochrona Zabytków" 1954, nr 3.
 • Kalinowski W., Trawkowski S., Przebudowa Lublina w Królestwie Kongresowym w latach 1817 - 1820, "Ochrona Zabytków" 1954, nr 3.
 • Kutyłowska I., Rozwój Lublina w VI - XIV w. na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin 1990.
 • Lublin - przedmieścia. Studium naukowo - historyczne, oprac. K. Gerłowska, S. Michalczuk, J. Teodorowicz - Czerpińska, wyd. 1971 - 1972.
 • Lublin w dokumencie 1317 - 1967, wybór źródeł, wstęp, opracowanie F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1975.
 • Miazga Z., Zdarzyło się, Lublin 2004.
 • Modrzewska K., Dom przy Bernardyńskiej, Lublin 1999.
 • Przesmycka E., Przeobrażenia przestrzeni wypoczynku i rekreacji w Lublinie w XIX i na początku XX wieku, "Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska" 2006, t. 44.
 • Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, red. K. Myśliński i A.A. Witusik, Lublin 1974.
 • Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, red. J. Turowski, Lublin 1971.
 • Szczygieł R., Zmiany centrum handlowego Lublina od XIV do XVI w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1992, r. 40, z. 3.
 • Szczygieł R., Śladkowski W., Lublin. Zarys dziejów miasta, Lublin 1993.
 • Zamorowski H., Kwestia inwestycji drogowych w Lublinie, "Technik Lubelski" 1931, nr 2/3.

Linki[edytuj]


Powrót do spisu treści