Szablon:SdU/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użycie[edytuj]

Normalnie szablon {{SdU}} może być wywołany bez parametrów lub z parametrami poniżej poukładane w dwie grupy zmiennych:

Zmienne podstawowe
 • 1 = [naprawa|prowokacje|artykuły|kwestie techniczne] (opcjonalny domyślnie na artykuły)
Zmienne dodatkowe
 • nazwa przestrzeni nazw - przestrzeń nazw, w której znajduje się jednostka, (opcjonalny, domyślnie jego wartość jest zwracana przez wartość słowa magicznego {{NAMESPACE}})
 • nazwa jednostki - nazwa jednostki bez przestrzeni nazw, używana, gdy zmienna nazwij jednostką jest niepodana lub ma wartość pustą, a więc jest to nazwa strony głównej książki, jedynego atykułu broszury albo artykułu w przestrzeni nazw (główna) lub Wikijunior bądź nazwą strony w innych obsługiwanych przetrzeniach nazw, (opcjonalny, domyślnie jego wartość jest zwracana przez wartość słowa magicznego {{PAGENAME}})
 • typ jednostki - używana do nazywania jednostek w przestrzeni nazw (główna) i Wikijunior, gdy jednostkę umieszczono w jakieś z tych przestrzeni nazw, lub przypisano ją do jakieś z tych przestrzeni ustawionej za pomocą zmiennej nazwa przestrzeni nazw, oto wartości tej zmiennej:
  • artykuł - w przypadku jednostek nazywanych artykułami,
  • podręcznik - w przypadku jednostek nazywanych podręcznikami,
  • strona główna - w przypadku strony głównej Wikijunior:Strona główna (lub o nazwie bez nazwy przestrzeni ustawionej za pomocą zmiennej strona główna Wikijuniora).
(opcjonalny, szablon domyślnie sam ustawia do jakiego typu jednostki należy jednostka, tzn. artykuł, gdy szablon wstawiono nie na stronę główną podręcznika, podręcznik, gdy szablon wstawiono na stronie głównej podręcznika)
 • nazwij jednostką - wartość niepusta, wtedy szablon jednostkę nazywa po prostu jednostką, a w przeciwnym przypadku, gdy wartość pusta to jednostka jest nazywana w zależności od jakiej przestrzeni nazw siedzi, a w przestrzeni nazw (główna) lub Wikijunior jest nazywana artykułem lub podręcznikiem (opcjonalny, domyślnie wartość pusta)
 • strona główna Wikijuniora - strona główna bez podanej przestrzeni nazw Wikijunior (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: Strona główna)
 • strona główna projektu - strona główna bez podanej przestrzeni nazw Wikibooks (opcjonalny, domyślnie ustawiony na: Strona główna).
 • bez kategorii = wartość niepusta, tzn. wtedy szablon nie umieszcza strony w żadnej kategorii, w przeciwnym przypadku umieszcza (opcjonalny).

 • Powyższe zmienne o nazwie określonej liczbą naturalną można użyć również bez nazywania parametrów.
 • Zmienna typ jednostki nie jest używana, gdy zmienna nazwij jednostką jest niepusta.

Przykład[edytuj]

Użycia nieprawidłowe tego szablony[edytuj]


 • Gdy szablon został wstawiony na stronę w przestrzeni innej niż przestrzenie obsługiwane (przestrzenie nazw oprócz Media) lub ustawiono wartość parametru nazwa przestrzeni nazw na inną wartość niż te:
  • {{SdU}} - nie można tak, ze względu na specyfikę przestrzeni Media.
  • {{SdU|nazwa przestrzeni nazw=Media}} - gdy ustawiono nazwę przestrzeni w zmiennej nazwa przestrzeni nazw wartość inną niż obsługiwane przestrzenie, tutaj ustawiono na przestrzeń nazw Media.
 • Szablon umieszcza stronę w kategorii: Szablon SdU - nieobsługiwana przestrzeń nazw.
 • co da w efekcie:

 • Gdy w szablonie użyto zmiennej nazwa jednostki o wartości pustej:
  • {{SdU|nazwa przestrzeni nazw=|nazwa jednostki=}} - gdy w szablonie ustawiono na obsługiwaną przestrzeń nazw, tutaj na przestrzeń nazw (główna),
  • {{SdU|nazwa jednostki=}} - gdy szablon wstawiono na stronę w obsługiwanej przestrzeni nazw,
 • Szablon umieszcza stronę w kategorii: Szablon SdU - pusta nazwa jednostki,
 • co da w efekcie:

 • Gdy szablon wsadzono do przestrzeni nazw (główna) lub nadano zmiennej nazwa przestrzeni nazw wartość pustą, z nazwą jednostki w zmiennej nazwa jednostki zawierającą w sobie przestrzeń:
 • co da w efekcie:

 • Gdy w szablonie użyto zmiennej typ jednostki o niewłaściwej wartości oraz jego umieszczono na stronie w przestrzeni głównej lub Wikijuniora lub nadano wartość zmiennej nazwa przestrzeni nazw o nazwie, któreś z tych przestrzeni:
  • {{SdU|nazwa przestrzeni nazw=|typ jednostki=jakaś}}
 • Szablon umieszcza stronę w kategorii: Szablon SdU - nieprawidłowa wartość parametrów,
 • co da w efekcie:

 • Gdy szablon został wstawiony na stronę z pustą nazwą strony głównej projektu w zmiennej strona główna projektu:
  • {{SdU|nazwa przestrzeni nazw=Wikibooks|strona główna projektu=}} - gdy w szablonie ustawiono przestrzeń nazw Wikibooks,
  • {{SdU|strona głwówna Wikijuniora=}} - gdy szablon wstawiono na stronę do przestrzeni nazw Wikibooks,
 • Szablon umieszcza stronę w kategorii: Szablon SdU - pusta nazwa strony głównej projektu.
 • co da w efekcie:

 • Gdy szablon został wstawiony na stronę z nazwą strony głównej projektu w zmiennej strona główna projektu zawierającą w sobie prawe ukośniki:
  • {{SdU|nazwa przestrzeni nazw=Wikibooks|strona główna projektu=Strona/Podstrona}} - gdy w szablonie ustawiono przestrzeń nazw Wikibooks,
  • {{SdU|strona głwówna Wikijuniora=}} - gdy szablon wstawiono na stronę do przestrzeni nazw Wikibooks,
 • Szablon umieszcza stronę w kategorii: Szablon SdU - nieprawidłowa nazwa strony głównej projektu.
 • co da w efekcie:

 • Nazwa strony głównej projektu w zmiennej strona główna Wikijuniora jest pusta, jego wywołanie:
  • {{DNU|artykuł|podstrona=2019:07:18:Podstrona|strona główna Wikijuniora=|nazwa przestrzeni nazw=Wikijunior}} - gdy użyto zmiennej nazwa przestrzeni nazw o wartości Wikijunior,
  • {{DNU|artykuł|podstrona=2019:07:18:Podstrona|strona główna Wikijuniora=}} - gdy szablon został wstawiony do przestrzeni Wikijuniora,
 • Szablon przydziela stronę do kategorii: Szablon DNU - pusta nazwa strony głównej Wikijuniora,
 • przy istniejącej stronie Wikibooks:Poczekalnia/artykuły/2019:07:18:Podstrona, co da w efekcie:

 • Nazwa strony głównej projektu w zmiennej strona główna Wikijuniora zawiera prawe ukośniki, jego wywołanie:
  • {{DNU|artykuł|podstrona=2019:07:18:Podstrona|strona główna projektu=Strona/Podstrona|nazwa przestrzeni nazw=Wikibooks}} - gdy użyto zmiennej nazwa przestrzeni nazw o wartości Wikijunior,
  • {{DNU|artykuł|podstrona=2019:07:18:Podstrona|strona główna projektu=Strona/Podstrona}} - gdy szablon został wstawiony do przestrzeni Wikijuniora,
 • Szablon umieszcza stronę w kategorii: Szablon DNU - nieprawidłowa nazwa strony głównej Wikijuniora,
 • przy istniejącej stronie Wikibooks:Poczekalnia/artykuły/2019:07:18:Podstrona, co da w efekcie:

 • A oto przykład wywołania szablonu z parametrem nieprawidłowym {{SdU}}, wtedy szablon zwróci błąd, wtedy strona jest przydzielana do kategorii: Szablon SdU - błędne wywołania:
  • {{SdU|katalog}},

Prawidłowe użycia szablonu[edytuj]

Lub z żadnym parametrem, wtedy strona jest przydzielana do katalogu artykuły do kategorii: Poczekalnia DNU - dyskusja (artykuły):


A oto przykład wywołania szablonu z jednym parametrem {{SdU}}, tzn.: naprawa, wtedy strona jest przydzielana do kategorii: Poczekalnia DNU - dyskusja (naprawa):

 • {{SdU|naprawa}},

A dalej przy wywołaniu {{SdU|prowokacje}} strona jest umieszczona w kategorii: Poczekalnia DNU - dyskusja (prowokacje), przy {{SdU|artykuły}} w kategorii: Poczekalnia DNU - dyskusja (artykuły), a przy {{SdU|kwestie techniczne}} w kategorii: Poczekalnia DNU - dyskusja (kwestie techniczne).

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)[edytuj]

Szablon informujący, czy odbywa się dyskusja w Poczekalni, czy stronę usunąć, czy naprawić.

Parametry szablonu

ParametrOpisTypStatus
11 naprawa prowokacje artykuły kwestie techniczne

Parametry służąca do informowania, że nad jednostką odbywa się dyskusja w Poczekalni.

Ciąg znakówwymagany
Nazwa jednostkinazwa jednostki

Nazwa jednostki bez przestrzeni nazw

Wartość automatyczna
{{PAGENAME}}
Ciąg znakówsugerowany
Nazwa przestrzeni nazwnazwa przestrzeni nazw

Nazwa przestrzeni nazw, w której znajduje się jednostka..

Wartość automatyczna
{{NAMESPACE}}
Ciąg znakówsugerowany
Typ jednostkityp jednostki

Zmienna obsługuje przestrzeń nazw (główna) i Wikijunior

Wartość automatyczna
artykuł, podręcznik, strona główna
Nieznanysugerowany
Nazwij jednostkąnazwij jednostką

Szablon jednostki po prostu nazywa jednostkami.

Domyślne
Wartość pusta.
Wartość automatyczna
Ciąg znakówsugerowany
Strona główna Wikijuniorastrona główna Wikijuniora

Strona główna Wikijuniora

Domyślne
Strona główna
Ciąg znakówsugerowany
Strona główna projektustrona główna projektu

Strona główna projektu Wikibooks.

Domyślne
Strona główna
Ciąg znakówsugerowany
Bez kategoriibez kategorii

Wartość niepusta, wtedy szablon nie umieszcza strony w jakikolwiek kategorii.

Ciąg znakówsugerowany

Zobacz też[edytuj]

Zobacz też dokumentację szablonów:

 • {{DNU}} - używany, gdy trwa dyskusja nad usunięciem lub naprawieniem strony, albo w sytuacji, gdy zakończone dyskusję z ustaleniem, co należy dalej zrobić.
 • {{SdUwynik}} - używany w sytuacji, gdy ustalono, co dalej trzeba zrobić ze stroną, podobnie jak {{DNU}}.
 • {{Kasowanie po przeniesieniu}} i {{Kpp}} - powiadamia autora podręcznika lub artykułu, nawet dla dzieci, albo pliku przed jakim czasem może skopiować zawartość (ten plik) przed jego skasowaniem.
 • {{Ek}} i {{Delete}} - używany do zgłoszenia strony, ale nie podręcznika, do usunięcia przez administratora Wikibooks.
 • {{NPA}} i {{NPA całość}} - używane do zgłaszanie naruszenia praw autorskich (NPA) przez artykuł i podręcznik w przestrzeni nazw (główna) i Wikijunior lub plik w przestrzeni nazw Plik, kolejno wstawiane ręcznie lub przez bota.
 • {{Zgłoś błąd}} i {{ZB}} - używane do zgłaszania błędów.