Przejdź do zawartości

Wikijunior:Matematyka/Czworokąty

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Czworokąt ma 4 boki i 4 wierzchołki. Suma wszystkich kątów w takiej figurze wynosi 360 stopni. Właściwości poszczególnych czworokątów:

  • kwadrat - To czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości, przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym, są one również osią symetrii. Posiada on wszystkie kąty proste, a wzór na jego pole, to: Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle a•a} . Jest to iloczyn długości dwóch jednakowych boków. Znaczy to że wzór to bok "razy" bok albo pół przekątnej "razy" cała przekątna, wtedy da nam to wynik, który chcemy uzyskać. Możemy też dodać sumę wszystkich boków i pomnożyć je przez 2.
  • prostokąt - To czworokąt, który ma dwie pary boków jednakowej długości, przekątne przecinają się w połowie i są jednakowej długości. Jest to równoległobok mający wszystkie kąty proste. Wzór na jego pole, to: Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle a•b} - iloczyn długości dwóch różnych boków.
  • trapez - To czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Istnieje trapez dowolny, prostokątny i równoramienny. Wzór na jego pole, to: Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle (a+b)•h/2} . Jest to suma dwóch podstaw pomnożona przez połowę wysokości trapezu.
  • równoległobok - To czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, przekątne są różnej długości i przecinają cię w połowie. Wzór na jego pole, to: Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle a•h} . Jest to iloczyn podstawy i padającej na nią wysokości. Równoległobok to też prostokąt.
  • romb - To czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości, przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym. Wzór na jego pole, to: Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle e•f/2} , czyli iloczyn jego przekątnych podzielony na dwa lub czyli iloczyn podstawy i wysokości. W rombie mamy dwa katy ostre, takiej samej miary i dwa rozwarte również takiej samej miary.
  • deltoid - To czworokąt, który ma dwie pary boków jednakowej długości, przekątne przecinają się pod kątem prostym. Wzór to: Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle a•b/2} .

UWAGA!!!!! We wszystkich czworokątach suma kątów przy podstawie wynosi 180°.

KWADRAT jest: prostokątem, trapezem, równoległobokiem, rombem oraz deltoidem, ale te wszystkie wymienione figury nie są kwadratem.