Wikijunior:Matematyka/Czworokąty

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Czworokąt ma 4 boki i 4 wierzchołki. Suma wszystkich kątów wynosi 360 stopni. wzór na Pole kwadru - Pół przekątnej " razy " cała przekątna lub Bok " razy " bok. Właściwości poszczególnych czworokątów:

  • kwadrat - To czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości, przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym, są one również osią symetrii. Posiada on wszystkie kąty proste, a wzór na jego pole, to: a•a.Jest to iloczyn długości dwóch jednakowych boków.Znaczy to że wzór to bok " razy " bok albo pól przekątnej " razy " cała przekątna, wtedy da nam to wynik Który chcemy uzyskać. Możemy też dodać sumę wszystkich boków i pomnożyć je przez "2".
  • prostokąt - To czworokąt, który ma dwie pary boków jednakowej długości, przekątne przecinają się w połowie i są jednakowej długości.Jest to równoległobok mający wszystkie kąty proste. Wzór na jego pole, to: a•b - iloczyn długości dwóch różnych boków.
  • trapez - To czworokąt ,który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Istnieje trapez dowolny, prostokątny i równoramienny. Wzór na jego pole, to: (a+b)•h/2. Jest to suma dwóch podstaw pomnożona przez połowę wysokości trapezu.
  • równoległobok - To czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, przekątne są różnej długości i przecinają cię w połowie.Wzór na jego pole, to: a•h. Jest to iloczyn podstawy i padającej na nią wysokości. Równoległobok to też prostokąt.
  • romb - To czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości, przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym. Wzór na jego pole, to: e•f/2, czyli iloczyn jego przekątnych podzielony na dwa lub a*h czyli iloczyn podstawy i wysokości .W rombie mamy dwa katy ostre ,takiej samej miary i dwa rozwarte również takiej samej miary.
  • deltoid - To czworokąt, który ma dwie pary boków jednakowej długości, przekątne przecinają się pod kątem prostym. Wzór to: a•b/2.

UWAGA!!!!! We wszystkich czworokątach suma kątów przy podstawie wynosi 180°.

KWADRAT jest: prostokątem, trapezem, równoległobokiem, rombem oraz deltoidem, ale te wszystkie wymienione figury nie są kwadratem.