Wikipedysta:A-nobel-S~plwikibooks/brudnopis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Płynna rtęć.

Rtęć to pierwiastek chemiczny o symbolu Hg. Należy do grupy metali przejściowych.

Otrzymywanie[edytuj]

Rtęć można otrzymać podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (II).

Doświadczenie
Doświadczenie
Otrzymywanie rtęci.
Czynności

Próbówkę z niewielką ilością tlenku rtęci(II) zatkać korkiem z rurką odprowadzającą i podgrzewać. Powstający gaz (dopiero po pewnym czasie, początkowo jest to powietrze) odprowadzić i zebrać pod wodą do próbówki z żarzącym się łuczywkiem.

Obserwacje
Na dnie próbówki pojawiają się kropelki rtęci. Żarzące się łuczywko pod wpływem otrzymanego gazu rozpala się.

Wnioski
Podczas rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano rtęć. Powstałym gazem jest tlen. Zaszła reakcja rozkładu: 2 HgO → 2 Hg + O2

Właściwości[edytuj]

Amalgamat stomatologiczny.

Rtęć jest srebrzystym metalem, w warunkach normalnych występuje w stanie ciekłym.

Rozpuszcza metale tworząc amalgamaty. Amalgamat (ortęć) to stop metali, w którym jednym z podstawowych składników jest rtęć.

Ciekawostka
Ciekawostka
Płynne pierwiastki.
Tylko dwa pierwiastki w warunkach normalnych występują w stanie ciekłym: rtęć (jako jedyny z metali) oraz brom.

Zastosowanie[edytuj]

Ciekawostka
Ciekawostka

Wpływ na organizm[edytuj]

Chemia analityczna[edytuj]

< Okładka i interwiki

Autorzy

Wstęp

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Równowagi w roztworach
 3. Reakcje kwas-zasada
 4. Reakcje tworzenia się kompleksów
 5. Reakcje utleniania-redukcji
 6. Reakcje strącania osadów
 7. Inne reakcje analityczne
 8. Wstęp do anailzy jakościowej
 9. Analiza jakościowa kationów
 10. Analiza jakościowa anionów
 11. Badanie próbek minerałów
 12. Wstęp do analizy ilościowej
 13. Metody rozdzielania i zagęszczania
 14. Analiza wagowa

Aneks

Słownik pojęć

Bibliografia

Rozdziały[edytuj]

Zagadnienia ogólne

 1. Zarys historii chemii analitycznej
 2. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium analitycznym
 3. Sprzęt i szkło w laboratorium analitycznym
 4. Woda i odczynniki chemiczne
 5. Wyrażanie stężeń roztworów
 6. Zagadnienia ogólne - podsumowanie
 7. Zagadnienia ogólne - zadania

Równowagi w roztworach

 1. Równowagi w roztworach - wstęp
 2. Prawo działania mas. Stała równowagi
 3. Aktywność i siła jonowa
 4. Stała i stopień dysocjacji
 5. Równowagi w roztworach - podsumowanie
 6. Równowagi w roztworach - zadania

Reakcje kwas-zasada

 1. Reakcje kwas-zasada - wstęp
 2. Teoria Brønsteda
 3. Iloczyn jonowy wody. Pojęcie pH
 4. Stałe dysocjacji i wartości pH roztworów kwasów i zasad
 5. Wskaźniki pH
 6. Reakcje kwasów z zasadami
 7. Kwasy i zasady wieloprotonowe
 8. Reakcje hydrolizy
 9. Roztwory buforowe
 10. Kwasy i zasady najczęściej używane w chemii analitycznej
 11. Reakcje kwas-zasada - podsumowanie
 12. Reakcje kwas-zasada - zadania

Reakcje tworzenia się kompleksów

 1. Reakcje tworzenia się kompleksów - wstęp
 2. Równowagi reakcji kompleksowania
 3. Struktura kompleksów
 4. Ligandy i atomy ligandowe
 5. Zdolność metali do tworzenia kompleksów
 6. Właściwości kompleksów
 7. Reakcje maskowania
 8. Zastosowanie kompleksów w analizie chemicznej
 9. Reakcje tworzenia się kompleksów - podsumowanie
 10. Reakcje tworzenia się kompleksów - zadania

Reakcje utleniania-redukcji

 1. Reakcje utleniania-redukcji - wstęp
 2. Istota reakcji redoks
 3. Potencjały redoks
 4. Przebieg reakcji redoks
 5. Wpływ środowiska na reakcje redoks
 6. Zastosowanie reakcji redoks w analizie chemicznej
 7. Reakcje utleniania-redukcji - podsumowanie
 8. Reakcje utleniania-redukcji - zadania

Reakcje strącania osadów

 1. Reakcje strącania osadów - wstęp
 2. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności
 3. Wpływ pH na reakcje strącania osadów
 4. Wpływ kompleksowania na reakcje strącania osadów
 5. Reakcje strącania a reakcje redoks
 6. Osady w chemii analitycznej. Czystość osadów
 7. Strącanie osadów z roztworów homogenicznych
 8. Reakcje strącania osadów - podsumowanie
 9. Reakcje strącania osadów - zadania

Inne reakcje analityczne

 1. Inne reakcje analityczne - wstęp
 2. Reakcje w środowisku stopionych soli
 3. Reakcje kinetyczne
 4. Reakcje związków organicznych
 5. Inne reakcje analityczne - podsumowanie
 6. Inne reakcje analityczne - zadania

Wstęp do anailzy jakościowej

 1. Analiza jakościowa - wstęp
 2. Czułość reakcji analitycznych
 3. Metody rozdzielania
 4. Metody analizy jakościowej
 5. Analityczny podział kationów i anionów
 6. Technika analizy jakościowej
 7. Wstęp do anailzy jakościowej - podsumowanie
 8. Wstęp do anailzy jakościowej - zadania

Analiza jakościowa kationów

 1. Analiza jakościowa kationów - wstęp
 2. Reakcje grupowe kationów
 3. Wykrywanie kationów metali: Al ~ Ag ~ As ~ Au ~ Ba ~ Be ~ Bi ~ Ca ~ Cd ~ Ce ~ Co ~ Cr ~ Cs ~ Cu ~ Fe ~ Ga ~ Ge ~ Hf ~ Hg ~ In ~ K ~ Lantanowce ~ Li ~ Mg ~ Mn ~ Mo ~ Na ~ Nb ~ NH4+ ~ Ni ~ Pb ~ Platynowce ~ Rb ~ Re ~ Sb ~ Sn ~ Sr ~ Ta ~ Th ~ Ti ~ Tl ~ U ~ V ~ W ~ Zn ~ Zr
 4. Analiza mieszaniny kationów
 5. Postępowanie w obecności anionów przeszkadzających
 6. Analiza jakościowa kationów - podsumowanie
 7. Analiza jakościowa kationów - zadania

Analiza jakościowa anionów

 1. Analiza jakościowa anionów - wstęp
 2. Wstępne reakcje anionów
 3. Wykrywanie anionów metali i niemetali: B ~ Br ~ C ~ Cl ~ Cr ~ F ~ I ~ Mn ~ N ~ P ~ S ~ Se ~ Si ~ Te
 4. Postępowanie w obecności kationów przeszkadzających
 5. Analiza jakościowa anionów - podsumowanie
 6. Analiza jakościowa anionów - zadania

Badanie próbek minerałów

 1. Badanie próbek minerałów - wstęp
 2. Wstępne oględziny i próby
 3. Rozpuszczanie i stapianie próbek
 4. Analiza soli i ich mieszanin
 5. Analiza metali i stopów
 6. Analiza rud i minerałów
 7. Badanie próbek minerałów - podsumowanie
 8. Badanie próbek minerałów - zadania

Wstęp do analizy ilościowej

 1. Analiza ilościowa - wstęp
 2. Metody analizy ilościowej
 3. Pobieranie próbek. Woda w próbkach
 4. Metody rozkładu próbek
 5. Ocena wyników analizy
 6. Wstęp do analizy ilościowej - podsumowanie
 7. Wstęp do analizy ilościowej - zadania

Metody rozdzielania i zagęszczania

 1. Metody rozdzielania i zagęszczania - wstęp
 2. Metody strąceniowe
 3. Ekstrakcja
 4. Metody oparte na lotności substancji
 5. Wymiana jonowa
 6. Metody rozdzielania i zagęszczania - podsumowanie
 7. Metody rozdzielania i zagęszczania - zadania

Analiza wagowa

 1. Analiza wagowa - wstęp
 2. Ogólne podstawy strącania osadów
 3. Wagi i ważenie
 4. Czynności i sprzęt
 5. Przegląd wagowych metod oznaczania
 6. Przykłady wagowych metod oznaczania
 7. Analiza wagowa - podsumowanie
 8. Analiza wagowa - zadania