Wikipedysta:Cloudissimo/brudnopis2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą majątkowe i niemajątkowe stosunki osób fizycznych i prawnych.

Działy[edytuj]

Prawo cywilne składa się z następujących działów:

 • Część ogólna
 • Prawo rzeczowe
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo spadkowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo autorskie i wynalazcze

Źródła[edytuj]

 • Konstytucja
 • Kodeks cywilny
  • Księga I: Część ogólna
  • Księga II: Własność i inne prawa rzeczowe
  • Księga III: Zobowiązania
  • Księga IV: Spadki
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Tytuł I: Małżeństwo
  • Tytuł II: Pokrewieństwo i powinowactwo
  • Tytuł III: Opieka i kuratela
 • Kodeks postępowania cywilnego