Wikipedysta:Ja-Waw/Wędkarstwo/Klasyfikacja rzek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podział rzek na krainy pstrąga, lipienia, brzany i leszcza jest najbardziej odpowiedni dla literatury o charakterystyce wędkarskiej. Został opracowany w XIX wieku i cieszy się on do dziś wielką popularnością pomimo, że na skutek działalności człowieka, granice między tymi krainami uległy zatarciu. Tak więc podział ten należy traktować z dystansem.

Kraina pstrąga[edytuj]

Obejmuje ona wysokogórskie odcinki rzek i potoków i niektóre nizinne odcinki rzek położonych w pobliżu źródeł.Szybki nurt i nierówności w korycie górskiego potoku powodują, że woda tam bardzo mocno się natlenia. Średnia letnia temperatura to 18 stopni a zimą około 2 stopni. Charakterystyczną cechą tej krainy jest to, że woda nie zamarza nawet podczas srogiej zimy. Dno potoków górskich jest z reguły kamienisto-żwirowate co powoduje jego niestabilność. Cechy te powodują, że w potokach występują tylko glony i brak jest roślinności zanurzonej. Przodujące gatunki ryb to głowacz pręgopłetwy, strzebla potokowa i pstrąg potokowy. Tym rybom towarzyszy śliz, głowacz biało i pręgopłetwy, pstrąg tęczowy i minog strumieniowy.Te gatunki ryb charakteryzują się bardzo dobrymi zdolnościami pływackimi i posiadają umiejętność przeciwstawiania się silnemu prądowi wody. Głównym składnikiem pokarmowym tych ryb są owady(latwy jętek, larwy widelnic i chruścików oraz osiadłe larwy muchówek.


Kraina pstrąga przykładowe zdjęcia:

Ryby charakterystyczne dla krainy pstrąga:

Niektóre owady występujące w krainie pstrąga:


Kraina lipienia[edytuj]

Należą do niej rzeki o szybkim przepływie lecz mniej jest w nich bystrzyn i wodospadów niż w krainie pstrąga. Dno rzeki, pokryte jest otoczakami i grubym żwirem, są też miejsca piaszczyste, a w obszarach spokojnej wody zaczyna osiadać mulisty osad. Warunki panujące w tej krainie pozwalają na zakorzenianie się roślin. Temperatura wody osiąga latem nawet 20 stopni a zimą przy silnych i długotrwałych mrozach przybrzeżne partie rzeki pokrywa lód. Prędkość nurtu wynosi około 1 m/s.Ryby występujące w tej krainie to lipień, brzanka, świnka, kleń, jelec, piekielnica, kiełb, miętus, pstrąg tęczowy i potokowy. Sporadycznie w niektórych częściach tej krainy możemy spotkać szczupaka, ukleję, okonia i płoć.

Kraina lipienia przykładowe zdjęcia:

Ryby charakterystyczne dla krainy Lipienia:


Kraina brzany[edytuj]

Ta kraina charakteryzuje się tym, że rzeki płyną obszernymi dolinami, koryto rzeki jest całkowicie wyodrębnione a oprócz tego tworzy się wiele zakoli zwanych meandrami. Konfiguracja dna to zagłębienia poprzeplatane z płyciznami. Podłoże jest głównie piaszczyste i piaszczysto-żwirowate ale też są miejsca w których dno pokrywają kamienie. Temperatura wody w lecie dochodzi do 24 stopni a zimą zamarza. Nurt płynąc zaznacza koryto główne i po bokach koryta odkłada piasek i muł w którym rozwijają się rośliny wodne. Dość dobrze rozwinięta roślinność powoduje, że dobre warunki do życia mają zwierzęta bezkręgowe(jętka grzebiąca, pijawka, ślimaki, małże, raki itp.). Dobre warunki mają tez ryby którym przewodzi brzana. Z innych ryb zamieszkujących tą krainę można wymienić ukleję,kozę, kiełbia, jazia, płotkę i szczupaka. Coraz liczniej występuje też okoń, sum i węgorz.

Kraina brzany przykładowe zdjęcia:


Ryby charakterystyczne dla krainy Brzany:Kraina leszcza[edytuj]

Rzeka w tej krainie płynie dosyć wolno rozległą, płaską doliną tworząc liczne zakola boczne odnogi i starorzecza. Wahania temperatury są tu najwyższe z pośród poznanych dotychczas krain.Latem temperatura często przekracza 25 stopni. Zimą rzeka często jest skuta lodem.Dno pokrywa piasek lub muł. Miękkie dno i powolny nurt stanowi dogodne warunki do rozwoju roślinności. Występuje tu grążel żółty,wywłócznik, rdestnica kędzierzawa, moczarka kanadyjska, rogatek i inne. Kraina ta jest również bogata w zwierzęta bezkręgowe i kręgowe. Znajdziemy tu na przykład kilka gatunków chruścika, jętki, larwy ważek i ochotki a także pijawki, żaby i ślimaki. Z ryb zamieszkujących ten odcinek rzeki gatunkiem przewodnim jest leszcz a towarzyszą mu płoć, węgorz, jaź, okoń, szczupak, karp, karaś i inne.Ryby charakterystyczneKraina leszcza przykładowe zdjęcia:

Kraina leszcza. Przykładowe zdjęcia.