Wikipedysta:Janusz88pl/brudnopis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przyrządy pomiarowe

1 Mierniki Magnetoelektryczne

- Woltomierz - Amperomierz - Omomierz

2 Mierniki Elektromagnetyczne

- Woltomierz - Amperomierz

3 Mierniki Elektrodynamiczne

- Woltomierz - Amperomierz - Watomierz - Waromierz

4 Pomiar Kompensacyjny

5 Pomiar Mostkowy

- Mostek Wheatstone'a - Mostek Thomsona - Mostek de Sauty'ego - Mostek de Sauty'ego-Wiena - Mostek Nernsta - Mostek Wiena - Mostek Robinsona - Mostek Feista i Haaka - Mostek Scheringa - Mostek Maxwella - Mostek Maxwella-Wiena - Mostek Haya - Mostek rezonansowy

Marian Łapiński Miernictwo Elektryczne 1974

Uchyb

Różnicę między wartością zmierzoną a rzeczywistą wartością nazywamy uchybem bezwzględnym. Może on być dodatni albo ujemny. Stosunek uchybu bezwzględnego do wartości rzeczywistej wyrażony w procentach nazywamy uchybem względnym albo dokładnością pomiaru.