Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Udział w nieruchomości wspólnej/Określenie wielkości udziału

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ustawa o własności lokali określa dopuszczalne sposoby wyliczenia i określenia wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. Może to zostać dokonane w następujący sposób:

Podstawowym, określanym jako "ustawowym", sposobem określenia udziału w nieruchomości wspólnej jest jego obliczenie na podstawie powierzchni danego, konkretnego lokalu oraz sumy powierzchni wszystkich lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Ten sposób obliczenia udziału w nieruchomości wspólnej zapisany został w art 3 ust. 3 uwl, według którego udział w nieruchomości wspólnej obliczany jest jako iloraz powierzchni użytkowej lokalu i sumy powierzchni użytkowych wszystkich lokali w danej nieruchomości:lub (jeżeli wielkość udziału ma zostać wyrażona w procentach)gdzie:
U, U% - udział w nieruchomości wspólnej (lub udział wyrażony w procentach)
Pu - powierzchnia użytkowa lokalu
n - ilość lokali w nieruchomości