Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Udział w nieruchomości wspólnej/Podsumowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Reasumując, udział w nieruchomości wspólnej, w dużej wspólnocie mieszkaniowej:

 • określany jest w momencie wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej, jako odrębnej nieruchomości (lokalowej),
 • jego wielkość określana jest na podstawie ustawy o własności lokali
  • proporcjonalnie do wielości powierzchni danego lokalu (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), w stosunku do sumy powierzchni wszystkich lokali położonych w obrębie danej nieruchomości gruntowej bądź budynkowej, lub
  • jeżeli przy sukcesywnym wyodrębnianiu lokali z nieruchomości przyjęto inny sposób wyznaczenia udziału w nieruchomości wspólnej, to stosuje się ten sposób konsekwentnie aż do wyodrębnienia ostatniego lokalu w nieruchomości wspólnej, ewentualnie
  • udział ten może zostać określony w umowie stron lub przez właściciela nieruchomości wyodrębniającego jedną czynnością prawną wszystkie lokale,
 • udział ten jest zapisany:
  • w akcie notarialnym wyodrębnienia lokalu,
  • księdze wieczystej lokalu,
 • ma następujące znaczenie:
  • przy głosowaniu nad uchwałami (jeżeli nie określono, iż głosuje się według zasady: "jeden właściciel – jeden głos"), sumuje się głosy oddane na "tak" (za przyjęciem uchwały), "nie" (przeciw przyjęciu uchwały) i "wstymuję się", uchwała zostaje przyjęta jeżeli głosujący na "tak" posiadają ponad 50%,
  • przy obliczeniu podatku od nieruchomości, udział określa jaka część nieruchomości wspólnej oraz gruntu przypada na właściciela danego lokalu, a to określa od jakiej powierzchni płaci on podatek, a także – jeżeli występuje – opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu,
  • przy podziale kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, bądź przy podziale zysków z nieruchomości wspólnej, stosuje się podział według udziałów,
 • może:
  • zostać zmieniony w umowie notarialnej wszystkich właścicieli lokali,
  • nie może zostać zniesiony lub sprzedany dopóki trwa odrębna własność lokalu z którym jest związany.