Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Udział w nieruchomości wspólnej/Ustalenie wielkości udziału

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej musi zostać zapisana w odpowiednich dokumentach urzędowych, aby można się było nią skutecznie posługiwać. Pierwszym takim dokumentem jest akt wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej. W akcie tym musi zostać zapisany fakt, iż z własnością lokalu wiąże się współwłasność nieruchomości wspólnej z udziałem wynoszącym konkretną wielkość. Tan zapis stanowi następnie podstawę dla sądu wieczystoksięgowego wpisu wielkości udziału w nieruchomości wspólnej w księgach wieczystych.

Stosowną informację o wielkościach udziału musi posiadać także zarząd lub zarządca nieruchomości (lub administrator, któremu wybrany zarząd powierzył wykonywanie określonego zakresu czynności w imieniu zarządu).

Reasumując, ustalenie wielkości udziału w nieruchomości wspólnej można dokonać:

  • na podstawie aktu notarialnego wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej
  • na podstawie księgi wieczystej.

Dodatkowo informacja taka znajduje się:

  • u zarządcy, zarządu lub administratora nieruchomości
  • w rejestrze gruntów i budynków.