Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Kalimatas/brudnopis/matma

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Witamy w podręczniku Matematyki dla gimnazjum w polskim serwisie Wikibooks.

 • Spis treści
 1. Wstęp
 • Część 1: Liczby i działania
 1. Liczby
 2. Zaokrąglanie liczb
 3. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych dodatnich
 4. Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych dodatnich
 5. Wyrażenia arytmetyczne
 6. Działania na liczbach wymiernych
 7. Zadania uzupełniające
 • Część 2: Procenty
 1. Do czego służą procenty?
 2. Jaki to procent?
 3. Obliczanie procentu danej liczby
 4. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 5. Obliczenia procentowe
 6. Zadania uzupełniające
 • Część 3: Figury geometryczne
 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawianie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Pole prostokąta. Jednostki pola
 7. Pola wielokątów
 8. Figury geometryczne w układzie współrzędnych
 9. Zadania uzupełniające
 • Część 4: Kąty w Kole
 1. Kąt środkowy i kąt wpisany
 2. Twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych
 3. Zadanie uzupełniające
 • Część 5: Wyrażenia algebraiczne
 1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne
 2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
 8. Zadania uzupełniające
 • Część 6: Równania i nierówności
 1. Do czego służą równania?
 2. Liczby spełniające równania
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Procenty w zadaniach tekstowych
 6. Nierówności
 7. Przekształcanie wzorów
 8. Zadania uzupełniające
 • Część 7: Symetrie
 1. Symetria względem prostej
 2. Rysowanie figur symetrycznych względem prostej
 3. Oś symetrii figury
 4. Symetralna odcinka
 5. Dwusieczna kąta
 6. Symetria względem punktu
 7. Środek symetrii figury
 8. Symetrie w układzie współrzędnych
 9. Zadania uzupełniające
 • Część 8: Proporcjonalność
 1. Proporcje. Wielkości wprost proporcjonalnie
 2. Wielkości odwrotnie proporcjonalnie
 3. Zadania uzupełniające
 • Odpowiedzi