Wikipedysta:Pawlosck/Brudnopis Net POP3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wstecz: Inne:Autorzy Spis treści koniec.

Net_POP3[edytuj]

Pakiet umożliwiający dostęp do serwerów POP3 (np. QPopper pod Linuksem). Klasa ta obsługuje wszystkie komendy które są potrzebne do obsługi serwera POP3, tj. ściąganie poczty, usuwanie poczty. Używając tego pakietu możemy logować się do serwera wspierającego bezpieczne uwierzytelnianie(np. APOP), a także do serwera nie wspierającego tej funkcji, czyli przesyłając hasło i login w postaci zwykłego niezaszyfrowanego tekstu.

Uwagi
Klasa ta w porównaniu z oryginalnymi rozszerzeniami PHP jest wolniejsza i w niektórych przypadkach nie wystarczająca, przez to zalecane jest, jeśli to możliwe używanie oryginalnych rozszerzeń PHP.

Konstruktory[edytuj]

Net_POP3:Net_POP3()[edytuj]

Po wywołaniu tego konstruktora w obiekcie są inicjalizowane zmienne, a także tworzony jest obiekt klasy Net_Socket.

Funkcje[edytuj]

Net_POP3::connect()[edytuj]

Funkcja używana do nawiązywania połączenia z serwerem POP3.

boolean Net_POP3::connect (string $serwer, integer $port)

Funkcja zwracająca wartość true, jeśli połączenie się udało i false w przypadku, gdy połączenie nie udało się.

$serwer - zmienna przechowująca adres serwera POP3 w formie adresu IP(np. 192.168.6.22), lub w postaci domeny(np. mail.domena.pl).

$port - port na którym nawiązywane jest połączenie z serwerem POP3. Domyślnie jest to port 110 dla połączenia bez uwierzytelniania(login i hasło przesyłane jest jawnym tekstem) i port 995 dla połączenia z bezpiecznym uwierzytenianem(SSL)