Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Szwedzki/WOS:Litwa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Polacy, Europejczycy, Obywatele

Materiały edukacyjne z zakresu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie

Plik:Logofnp.png Plik:Logosenat.png Plik:Logoefhr.jpg Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. partner merytoryczny: Europejska Fundacja Praw Człowieka


Spis treści[edytuj]

 1. Aktywność społeczna
 2. Samorząd
 3. Władza
 4. Media masowe
 5. Transformacja
 6. Gospodarka
 7. Unia Europejska
 8. Globalizacja
 9. Organizacje międzynarodowe
 10. Konflikty międzynarodowe
 11. Wykluczenie społeczne i choroby
 12. Problemy współczesnego świata
 13. Naród i państwo (wersja robocza)
 14. Prawa człowieka (wersja robocza)
 15. Prawo (wersja robocza)

Rozdziały 1-12 podręcznika w wersji PDF

Autorzy[edytuj]

Autorzy tekstów rozdziałów:
Krzysztof Kowaluk - rozdziały: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Łukasz Zamęcki - rozdziały: 1, 2, 4, 11, 12
Jan Strycharz - rozdział: 13 Emilia Klepacka i Jacek Kowalewski - rozdział: 14 Jacek Kowalewski - rozdział: 15

Autorki informacji o sytuacji na Litwie:
Elżbieta Kuzborska
Brigita Zuromskaite

Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Jarosław Lipszyc, Łukasz Wardyn Redakcja językowa: Aleksandra Sekuła Projekt okładki i koncepcja graficzna: Mariusz Smolarek

Układ, wybór i redakcja zbioru, teksty i materiały ilustracyjne (o ile nie jest to wskazane inaczej) są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Od redakcji[edytuj]

Niniejszy kurs, adresowany do młodzieży litewskich klas 10-11, ma za zadanie dostarczyć uczniom niezbędnego minimum wiedzy pozwalającej na zorientowanie się w politycznych i społecznych problemach współczesnych demokracji oraz form społecznego zaangażowania, dzięki którym można skutecznie wpływać na kształt świata.

Koncepcja tej książki narodziła się w wyniku doświadczeń Fundacji Nowoczesna Polska z działań prowadzonych na Litwie. Z sukcesem promujemy wśród nauczycieli polskich bibliotekę internetową Wolne Lektury i uczymy korzystania z jej zasobów. Jednym z pomysłów, które narodziły się w wyniku współpracy z Łukaszem Wardynem z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, była koncepcja stworzenia specjalnego kursu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie. Wyszliśmy z założenia, że skutecznie walczą o swoje prawa tylko ci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę. Ale żeby móc uruchomić takie kursy niezbędne było stworzenie odpowiednich zasobów wiedzy.

Książka, którą macie w rękach, powstawała w sposób dość szczególny. Po pierwszym spotkaniu ekspertów z Polski i Litwy naszkicowano wspólnie spis treści. Następnie Krzysztof Kowaluk i Łukasz Zamęcki z Warszawy napisali te elementy rozdziałów, które mają charakter uniwersalny. Rozdziały te zostały następnie uzupełnione o treści niezbędne dla Polaków mieszkających na Litwie przez Elżbietę Kuzborską i Brigitę Zuromskaite z Litwy. Ostatecznego wyboru materiałów i niezbędnych skrótów dokonała redakcja. W efekcie powstał tekst, który – trochę jak Wikipedia – ma wyłącznie autora zbiorowego.

Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach. Oznacza to, że każdy ma prawo dokonywania ich adaptacji na swoje potrzeby, do czego gorąco zachęcamy. Jeśli uważasz, że któryś z tych materiałów wymaga aktualizacji, poprawek bądź innych zmian – po prostu zrób to.

Jarosław Lipszyc
prezes Fundacji Nowoczesna Polska