Wprowadzenie do elektroniki/Obwody R,L,C

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Obwody R, L, C[edytuj]

Rezonans[edytuj]

W obwodzie występuje zjawisko rezonansu, gdy impedancja zastępcza ma charakter wyłącznie rzeczywisty, tj. reaktancja lub susceptancja zastępcza obwodu jest równa zero. Częstotliwość/pulsacja, przy której występuje rezonans nazywana jest częstotliwością rezonansową/pulsacją rezonansową.

,
,

Rezonans szeregowy[edytuj]

Rezonans szeregowy (rezonans napięć) występuje w szeregowym połączeniu elementów R, L, C wtedy, gdy wartości napięć na cewce i kondensatorze są równe.

W stanie rezonansu, jeśli rezystancja R jest mała, to napięcie na cewce i kondensatorze przekracza napięcie zasilające obwód (występuje przepięcie).


Impedancja wypadkowa takiego obwodu wynosi:


Reaktancja zastępcza w rezonansie jest równa zero, zatem:
Stąd otrzymujemy pulsację i częstotliwość rezonansową:


Rezonans równoległy[edytuj]

Rezonans równoległy (rezonans prądów) występuje w równoległym połączeniu elementów R, L, C wtedy, gdy wartości prądów płynących przez cewkę i kondensator są równe.

W stanie rezonansu, jeśli konduktancja G () jest mała, to prądy płynące przez cewkę i kondensator przekraczają wartość prądu dopływającego do obwodu (występuje przetężenie).

Admitancja wypadkowa takiego obwodu wynosi:


Susceptancja zastępcza w rezonansie jest równa zero, zatem:
Stąd otrzymujemy pulsację i częstotliwość rezonansową:


Rezonans w obwodach mieszanych[edytuj]

Oczywiście rezonans może występować w obwodach o bardziej złożonej topologii.

Filtr pasywny dolnoprzepustowy[edytuj]

Filtr pasywny górnoprzepustowy[edytuj]


Obwód równoległy RLC[edytuj]


Obwód szeregowy RLC[edytuj]


Linią długą nazywamy linię, której długość l jest porównywalna z długościa l rozchodzącej się w niej fali elektromagnetycznej.