Wprowadzenie do elektroniki/Oznaczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
 • – czas, [s]
 • – natężenie prądu elektrycznego (stała składowa natężenia prądu elektrycznego), [A]
 • lub – zmienne natężenie prądu elektrycznego (zmienna składowa natężenia prądu elektr., amplituda natężenia prądu elektr. o przebiegu sinusoidalnym, prąd jako funkcja czasu), [A]
 • – stałe napięcie elektryczne (stała składowa napięcia elektrycznego, spadek napięcia elektrycznego), [V]
 • lub – zmienne napięcie elektryczne (zmienna składowa napięcia elektr., amplituda napięcia w przypadku napięcia o przebiegu sinusoidalnym, napięcie jako funkcja czasu), [V]
 • – napięcie elektryczne źródła stałonapięciowego, SEM (siła elektro-motoryczna), [V]
 • napięcie skuteczne źródła napięcia zmiennego, [V]
 • rezystancja, [Ω]
 • pojemność, [F]
 • indukcyjność, [H]
 • impedancja, [Ω]
 • admitancja, [S]
 • konduktancja, [S]
 • pulsacja
 • reaktancja, [Ω]
 • susceptancja, [S]
 • jednostka urojona
 • Prąd strzałkuje się zgodnie z jego przepływem (czyli od potencjału wyższego do niższego).
  Uwaga! W rzeczywistości elektrony, jako ładunki ujemne, płyną od „minusa” do „plusa”.
 • Spadek napięcia strzałkuje się przeciwnie do zwrotu prądu.