Wprowadzenie do elektroniki/Rodzaje obwodów elektrycznych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rodzaje obwodów elektrycznych[edytuj]

Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Obwodem elektrycznym nazywamy zespół elektrycznych elementów połączonych ze sobą w taki sposób, że w rozpatrywanym obwodzie istnieje co najmniej jedna droga zamknięta dla przepływu prądu elektrycznego.

W skład obwodu elektrycznego wchodzą:

  • elementy czynne (aktywne), zwane także elementami źródłowymi,
  • elementy bierne (pasywne), zwane także elementami odbiorczymi,
  • elementy pomocnicze, takie jak przewody łączące, łączniki, bezpieczniki, przyrządy pomiarowe.

Schemat elektryczny jest odwzorowaniem graficznym obwodu elektrycznego. Przedstawia on sposób połączenia elementów obwodu, za pomocą znormalizowanych symboli graficznych.

Obwody klasyfikować można biorąc pod uwagę oczywiście różne kryteria, jednak na potrzeby tego tekstu wprowadzimy podział na:

  • obwody liniowe – wszystkie elementy składające się na obwód są liniowe,
  • obwody nieliniowe – przynajmniej jeden z elementów jest nieliniowy.

Ponieważ analiza obwodów liniowych jest nieporównywalnie prostsza niż nieliniowych przeto znaczna część niniejszego opisu poświęcona jest właśnie im.

Ponadto w zależności od rodzaju źródeł sygnałów występujących w obwodzie rozróżnia się:

  • układy prądu stałego, w których wartości napięć i prądów źródłowych nie zmieniają się w czasie;
  • układy prądu zmiennego.

Ważnym rodzajem obwodów prądu zmiennego są obwody prądu sinusoidalnie zmiennego – w takim obwodzie wszystkie źródła sygnałów zmiennych w czasie generują napięcia opisane funkcją sinus. Szczególną klasą obwodów tego rodzaju są te, w których częstotliwości wszystkich źródeł są jednakowe – gdy fazy wszystkich napięć źródłowych są zgodne, to obwód jest jednofazowy, w przeciwnym razie wielofazowy (powszechne są obwody trójfazowe).