Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Cel

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Celem pracy było wstępne scharakteryzowanie bakteriofaga φOS10, które objęło:

  • sekwencjonowanie i adnotację genomu,
  • klasyfikację taksonomiczną,
  • weryfikację lizogenności,
  • określenie kinetyki adsorpcji,
  • określenie czasu latencji w jednym etapie replikacji faga,
  • określenie wielkości wyrzutu potomnych cząstek fagowych.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.