Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Strona tytułowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Uniwersytet Warszawski
Wydział BiologiiJerzy Kamiński
Nr albumu: 362818Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10.

Initial characteriscics of Serratia φOS10 bacteriophage.


Praca magisterska
na kierunku Biotechnologia
w zakresie Mikrobiologii Stosowanej / Wirusologii
Praca wykonana pod kierunkiem
dr hab. Moniki Radlińskiej
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego


Warszawa, październik 2019

Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.