100% Status

Wymiana komponentu RAID-1 w systemie Fedora-12

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jeżeli tylko zauważymy jakiekolwiek nietypowe odgłosy, czy zachowanie dysku twardego w macierzy RAID, bądź działanie samego systemu zacznie budzić nasze wątpliwości, warto sprawdzić parametry dysków twardych podawane przez system S.M.A.R.T. obecny dziś praktycznie w każdym dysku twardym.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot01.png

Po wyświetleniu dodatkowych informacji statusu SMART zobaczymy, że na jednym z dysków twardych pojawiły się uszkodzone sektory.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot02.png

Aby uniknąć awarii systemu w najmniej oczekiwanym momencie, a tym samym również i utraty bezcennych danych, wymieniamy wadliwy dysk twardy, póki macierz dyskowa jeszcze działa.

W tym celu podłączamy dodatkowy dysk zewnętrzny o tym samym lub większym rozmiarze za pomocą łącza USB 2.0, dzięki czemu nie będzie konieczne wyłączenie systemu. W przypadku dysków ATA każde fizyczne odłączenie i podłączenie dysków musi być przeprowadzone przy zamkniętym systemie i odłączonym zasilaniu.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot03.png

Na świeżo podłączonym dysku twardym tworzymy partycję typu Empty o rozmiarze równym lub większym rozmiarowi komponentów istniejącej macierzy RAID-1. Po jej utworzeniu zobaczymy na wykazie po lewej stronie nową macierz dyskową RAID zawierającą nowo utworzoną partycję.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot04.png

Nową macierz dyskową możemy zignorować, gdyż utworzoną partycję dołączamy do istniejącej już macierzy RAID-1.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot06.png

Wybieramy komponent RAID nowego dysku twardego, który zamierzamy przyłączyć do działąjącej macierzy..

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot07.png

wprowadzamy hasło administratora..

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot08.png

po czym powinniśmy zobaczyć nowy komponent RAID-1 oznaczony jako Spare (ang. rezerwowy).

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot09.png

Teraz możemy logicznie odłączyć wadliwy komponent za pomocą przycisku Detach,

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot10.png

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot11.png


RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot12.png

po wprowadzeniu hasła administratora rozpocznie się synchronizacja nowego komponentu z istniejącą macierzą.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot13.png

W zależności od wielkości synchronizowanej partycji oraz ogólnego obciążenia systemu może to zająć od kilku minut do kilku godzin.

Jeżeli jest to możliwe, należy dokonać synchronizacji nowej partycji przed logicznym odłączeniem wadliwej, tak aby zminimalizować do zera czas, w którym macierz pracuje w trybie Degraded. W tym konkretnym przypadku nie było to możliwe, należy więc mieć nadzieję, że w czasie synchronizacji nie nastąpi żadna awaria systemu. Jeżeli jest to serwer, warto rozpocząć proces synchronizacji poza godzinami pracy ewentualnych użytkowników danego serwera, gdyż w tym czasie wyjątkowo odczuwalny może być spadek ogólnej wydajności serwera.

RAID-1 component swapping on Fedora-12 Screenshot14.png

Po pomyślnym zakończeniu procesu synchronizacji możemy już odłączyć fizycznie wadliwy dysk twardy, przy czym należy pamiętać, że urządzenia ATA należy przyłączać i odłączać po zamknięciu systemu i przy wyłączonym zasilaniu.