Wymiana komponentu RAID-1 w systemie Fedora-12

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Jeżeli tylko zauważymy jakiekolwiek nietypowe odgłosy, czy zachowanie dysku twardego w macierzy RAID, bądź działanie samego systemu zacznie budzić nasze wątpliwości, warto sprawdzić parametry dysków twardych podawane przez system S.M.A.R.T. obecny dziś praktycznie w każdym dysku twardym.

Po wyświetleniu dodatkowych informacji statusu SMART zobaczymy, że na jednym z dysków twardych pojawiły się uszkodzone sektory.

Aby uniknąć awarii systemu w najmniej oczekiwanym momencie, a tym samym również i utraty bezcennych danych, wymieniamy wadliwy dysk twardy, póki macierz dyskowa jeszcze działa.

W tym celu podłączamy dodatkowy dysk zewnętrzny o tym samym lub większym rozmiarze za pomocą łącza USB 2.0, dzięki czemu nie będzie konieczne wyłączenie systemu. W przypadku dysków ATA każde fizyczne odłączenie i podłączenie dysków musi być przeprowadzone przy zamkniętym systemie i odłączonym zasilaniu.

Na świeżo podłączonym dysku twardym tworzymy partycję typu Empty o rozmiarze równym lub większym rozmiarowi komponentów istniejącej macierzy RAID-1. Po jej utworzeniu zobaczymy na wykazie po lewej stronie nową macierz dyskową RAID zawierającą nowo utworzoną partycję.

Nową macierz dyskową możemy zignorować, gdyż utworzoną partycję dołączamy do istniejącej już macierzy RAID-1.

Wybieramy komponent RAID nowego dysku twardego, który zamierzamy przyłączyć do działąjącej macierzy..

wprowadzamy hasło administratora..

po czym powinniśmy zobaczyć nowy komponent RAID-1 oznaczony jako Spare (ang. rezerwowy).

Teraz możemy logicznie odłączyć wadliwy komponent za pomocą przycisku Detach,


po wprowadzeniu hasła administratora rozpocznie się synchronizacja nowego komponentu z istniejącą macierzą.

W zależności od wielkości synchronizowanej partycji oraz ogólnego obciążenia systemu może to zająć od kilku minut do kilku godzin.

Jeżeli jest to możliwe, należy dokonać synchronizacji nowej partycji przed logicznym odłączeniem wadliwej, tak aby zminimalizować do zera czas, w którym macierz pracuje w trybie Degraded. W tym konkretnym przypadku nie było to możliwe, należy więc mieć nadzieję, że w czasie synchronizacji nie nastąpi żadna awaria systemu. Jeżeli jest to serwer, warto rozpocząć proces synchronizacji poza godzinami pracy ewentualnych użytkowników danego serwera, gdyż w tym czasie wyjątkowo odczuwalny może być spadek ogólnej wydajności serwera.

Po pomyślnym zakończeniu procesu synchronizacji możemy już odłączyć fizycznie wadliwy dysk twardy, przy czym należy pamiętać, że urządzenia ATA należy przyłączać i odłączać po zamknięciu systemu i przy wyłączonym zasilaniu.