XHTML/Czym jest XHTML?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) jest to język opisu stron, służący do prezentacji treści za pomocą stron WWW. XHTML jest następcą języka HTML i naturalnym przejściem do standardu XML.

W odróżnieniu od standardowego HTML-a (który jest aplikacją SGML ), dokumenty pisane w XHTML są zgodne z oficjalną specyfikacją XML (to znaczy, że dokumenty w XHTML są poprawnymi dokumentami XML) i dzięki temu można je łatwo generować z innych dokumentów XML przy pomocy np. transformacji XSLT, a także automatycznie przekształcać w inne formy XML-a.