Zanurkuj w Pythonie/Źródła/kgp/toolbox.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
#-*- coding: utf-8 -*-

u"""Różnorodne użyteczne funkcje

Ten program jest częścią książki "Zanurkuj w Pythonie", podręcznika
o Pythonie dla doświadczonych programistów. Najnowszą wersję można
znaleźć tu: http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie.
 
Program ten został oparty na przykładach zawartych w książce
"Dive Into Python", a dostępnej stąd: http://www.diveintopython.org.
"""

__author__ = "Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.3 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:20 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

def openAnything(source):
  u"""URI, nazwa pliku lub łańcuch znaków --> strumień

  Funkcja ta pozwala zdefiniować parser, który przyjmuje dowolne źródło wejścia
  (URL, ścieżkę do lokalnego pliku lub znajdującego się gdzieś w sieci, 
  czy też bieżące dane w postaci łańcucha znaków)
  i traktuje je w odpowiedni sposób. Zwracany obiekt będzie zawierał
  wszystkie podstawowe metody odczytu (read, readline, readlines).
  Kiedy już obiekt nie będzie potrzebny, należy go 
  zamknąć za pomocą metody .close().
  
  Przykłady:
  >>> from xml.dom import minidom
  >>> sock = openAnything("http://localhost/kant.xml")
  >>> doc = minidom.parse(sock)
  >>> sock.close()
  >>> sock = openAnything("c:\\inetpub\\wwwroot\\kant.xml")
  >>> doc = minidom.parse(sock)
  >>> sock.close()
  >>> sock = openAnything("<ref id='conjunction'><text>and</text><text>or</text></ref>")
  >>> doc = minidom.parse(sock)
  >>> sock.close()
  """

  if hasattr(source, "read"):
    return source
  
  if source == "-":
    import sys
    return sys.stdin

  # próbuje otworzyć za pomocą modułu urllib (gdy source jest plikiem dostępnym z http, ftp lub URL-a)
  import urllib
  try:
    return urllib.urlopen(source)
  except (IOError, OSError):
    pass
  
  # próbuje otworzyć za pomocą wbudowanej funkcji open (jeśli source jest ścieżką do lokalnego pliku)
  try:
    return open(source)
  except (IOError, OSError):
    pass
  
  # traktuje source jako łańcuch znaków
  import StringIO
  return StringIO.StringIO(str(source))