Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage9/roman9.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
"""Convert to and from Roman numerals

This program is part of "Dive Into Python", a free Python book for
experienced programmers. Visit http://diveintopython.org/ for the
latest version.
"""

__author__ = "Steve Lamm, Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.3 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:20 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Steve Lamm, Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

import re

#Klasy wyjątków
class RomanError(Exception): pass
class OutOfRangeError(RomanError): pass
class NotIntegerError(RomanError): pass
class InvalidRomanNumeralError(RomanError): pass

#Liczby rzymskie muszą być mniejsze niż 5000
MAX_ROMAN_NUMERAL = 4999

#Mapowanie znaków na liczby
romanNumeralMap = (('M', 1000),
          ('CM', 900),
          ('D', 500),
          ('CD', 400),
          ('C', 100),
          ('XC', 90),
          ('L', 50),
          ('XL', 40),
          ('X', 10),
          ('IX', 9),
          ('V', 5),
          ('IV', 4),
          ('I', 1))

#Utwórz tablice do szybkiej kowersji liczb na zapis rzymski i spowrotem.
#Zobacz: fillLookupTables() poniżej.
toRomanTable = [ None ] # Pomiń indeks zerowy, gdyż w zapisie rzymskim nie ma cyfry zero
fromRomanTable = {}

def toRoman(n):
  u"""konwertuje liczbę całkowitą na jej reprezentację rzymską"""
  if not (0 < n <= MAX_ROMAN_NUMERAL):
    raise OutOfRangeError, u"liczba spoza przedziału (1..4999)"
  if int(n) <> n:
    raise NotIntegerError, u"liczby niecałkowite nie mogą być poddane konwersji"
  return toRomanTable[n]

def fromRoman(s):
  u"""konwertuje zapis rzymski na liczbę całkowitą"""
  if not s:
    raise InvalidRomanNumeralError, u'Argument nie może być pusty'
  if not fromRomanTable.has_key(s):
    raise InvalidRomanNumeralError, u'Nieprawidłowy zapis: %s' % s
  return fromRomanTable[s]

def toRomanDynamic(n):
  u"""konwersja liczby na jej reprezentację rzymską z użyciem programowania dynamicznego"""
  assert(0 < n <= MAX_ROMAN_NUMERAL)
  assert(int(n) == n)
  result = ""
  for numeral, integer in romanNumeralMap:
    if n >= integer:
      result = numeral
      n -= integer
      break 
  if n > 0:
    result += toRomanTable[n]
  return result

def fillLookupTables():
  u"""generuje wszystkie możliwe liczby rzymskie"""
  #Zapisz wygenerowane wartości w dwóch tablicach globalnych do konwersji z i do liczb rzymskich.
  for integer in range(1, MAX_ROMAN_NUMERAL + 1):
    romanNumber = toRomanDynamic(integer)
    toRomanTable.append(romanNumber)
    fromRomanTable[romanNumber] = integer
  
fillLookupTables()