Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage9/romantest9.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
u"""Test jednostkowy dla roman9.py

Ten program jest częścią "Dive Into Python", darmową książką o Pythonie dla
zaawansowanych programistów. Odwiedź http://diveintopython.org/ aby pobrać
jej najnowszą wersję.
"""

__author__ = "Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.3 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:20 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

import roman9
import unittest

class KnownValues(unittest.TestCase):
  knownValues = ( (1, 'I'),
          (2, 'II'),
          (3, 'III'),
          (4, 'IV'),
          (5, 'V'),
          (6, 'VI'),
          (7, 'VII'),
          (8, 'VIII'),
          (9, 'IX'),
          (10, 'X'),
          (50, 'L'),
          (100, 'C'),
          (500, 'D'),
          (1000, 'M'),
          (31, 'XXXI'),
          (148, 'CXLVIII'),
          (294, 'CCXCIV'),
          (312, 'CCCXII'),
          (421, 'CDXXI'),
          (528, 'DXXVIII'),
          (621, 'DCXXI'),
          (782, 'DCCLXXXII'),
          (870, 'DCCCLXX'),
          (941, 'CMXLI'),
          (1043, 'MXLIII'),
          (1110, 'MCX'),
          (1226, 'MCCXXVI'),
          (1301, 'MCCCI'),
          (1485, 'MCDLXXXV'),
          (1509, 'MDIX'),
          (1607, 'MDCVII'),
          (1754, 'MDCCLIV'),
          (1832, 'MDCCCXXXII'),
          (1993, 'MCMXCIII'),
          (2074, 'MMLXXIV'),
          (2152, 'MMCLII'),
          (2212, 'MMCCXII'),
          (2343, 'MMCCCXLIII'),
          (2499, 'MMCDXCIX'),
          (2574, 'MMDLXXIV'),
          (2646, 'MMDCXLVI'),
          (2723, 'MMDCCXXIII'),
          (2892, 'MMDCCCXCII'),
          (2975, 'MMCMLXXV'),
          (3051, 'MMMLI'),
          (3185, 'MMMCLXXXV'),
          (3250, 'MMMCCL'),
          (3313, 'MMMCCCXIII'),
          (3408, 'MMMCDVIII'),
          (3501, 'MMMDI'),
          (3610, 'MMMDCX'),
          (3743, 'MMMDCCXLIII'),
          (3844, 'MMMDCCCXLIV'),
          (3888, 'MMMDCCCLXXXVIII'),
          (3940, 'MMMCMXL'),
          (3999, 'MMMCMXCIX'),
          (4000, 'MMMM'),
          (4500, 'MMMMD'),
          (4888, 'MMMMDCCCLXXXVIII'),
          (4999, 'MMMMCMXCIX'))

  def testToRomanKnownValues(self):
    u"""toRoman powinien dać znane wyniki dla znanych danych wejściowych"""
    for integer, numeral in self.knownValues:
      result = roman9.toRoman(integer)
      self.assertEqual(numeral, result)

  def testFromRomanKnownValues(self):
    u"""fromRoman powinien dać znane wyniki dla znanych danych wejściowych"""
    for integer, numeral in self.knownValues:
      result = roman9.fromRoman(numeral)
      self.assertEqual(integer, result)

class ToRomanBadInput(unittest.TestCase):
  def testTooLarge(self):
    u"""toRoman powinien zawieść przy zbyt dużych danych wejściowych"""
    self.assertRaises(roman9.OutOfRangeError, roman9.toRoman, 5000)

  def testZero(self):
    u"""toRoman powinien zawieść dla 0 jako danej wejściowej"""
    self.assertRaises(roman9.OutOfRangeError, roman9.toRoman, 0)

  def testNegative(self):
    u"""toRoman powinien zawieść dla liczby ujemnej jako wejścia"""
    self.assertRaises(roman9.OutOfRangeError, roman9.toRoman, -1)

  def testNonInteger(self):
    u"""toRoman powinien zawieść dla danych innego typu niż liczba całkowita"""
    self.assertRaises(roman9.NotIntegerError, roman9.toRoman, 0.5)

class FromRomanBadInput(unittest.TestCase):
  def testTooManyRepeatedNumerals(self):
    u"""fromRoman powinien zawieść dla zbyt wiele razy powtórzonych cyfr rzymskich"""
    for s in ('MMMMM', 'DD', 'CCCC', 'LL', 'XXXX', 'VV', 'IIII'):
      self.assertRaises(roman9.InvalidRomanNumeralError, roman9.fromRoman, s)

  def testRepeatedPairs(self):
    u"""fromRoman powinien zawieść dla powtórzonych par cyfr rzymskich"""
    for s in ('CMCM', 'CDCD', 'XCXC', 'XLXL', 'IXIX', 'IVIV'):
      self.assertRaises(roman9.InvalidRomanNumeralError, roman9.fromRoman, s)

  def testMalformedAntecedent(self):
    u"""fromRoman powinien zawieść dla złych cyfr poprzedzających"""
    for s in ('IIMXCC', 'VX', 'DCM', 'CMM', 'IXIV',
         'MCMC', 'XCX', 'IVI', 'LM', 'LD', 'LC'):
      self.assertRaises(roman9.InvalidRomanNumeralError, roman9.fromRoman, s)

  def testBlank(self):
    u"""fromRoman powinien zawieść dla pustego łańcucha"""
    self.assertRaises(roman9.InvalidRomanNumeralError, roman9.fromRoman, "")

class SanityCheck(unittest.TestCase):
  def testSanity(self):
    u"""fromRoman(toRoman(n))==n dla każdego n"""
    for integer in range(1, 5000):
      numeral = roman9.toRoman(integer)
      result = roman9.fromRoman(numeral)
      self.assertEqual(integer, result)

class CaseCheck(unittest.TestCase):
  def testToRomanCase(self):
    u"""toRoman powinien zawsze zwracać duże litery na wyjściu"""
    for integer in range(1, 5000):
      numeral = roman9.toRoman(integer)
      self.assertEqual(numeral, numeral.upper())

  def testFromRomanCase(self):
    u"""fromRoman powinien akceptować jedynie duże litery jako wejście"""
    for integer in range(1, 5000):
      numeral = roman9.toRoman(integer)
      roman9.fromRoman(numeral.upper())
      self.assertRaises(roman9.InvalidRomanNumeralError,
               roman9.fromRoman, numeral.lower())

if __name__ == "__main__":
  unittest.main()