Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Dodawanie cudzysłowów do wartości atrybutów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Dodawanie cudzysłowów do wartości atrybutów[edytuj]

Dość powszechnym pytaniem na comp.lang.python jest "Mam kilka dokumentów HTML z wartościami atrybutów bez cudzysłowów i chciałbym odpowiednio te cudzysłowy dodać. Jak mogę to zrobić?"[1] (Przeważnie wynika to z dołączenia do projektu nowego kierownika, będącego wyznawcą HTML-owych standardów i bezwzględnie wymagającego, aby wszystkie strony bezbłędnie przechodziły kontrolę HTML-owych walidatorów. Wartości atrybutów bez cudzysłowów są powszechnym naruszeniem HTML-wego standardu.) Niezależnie od powodu, uzupełnienie cudzysłowów jest łatwe przy pomocy klasy BaseHTMLProcessor.

BaseHTMLProcessor konsumuje HTML-a (ponieważ jest potomkiem klasy SGMLParser) i produkuje równoważny HTML, ale ten wyjściowy HTML nie jest identyczny z wejściowym. Znaczniki i nazwy atrybutów zostaną zapisane małymi literami, nawet jeśli wcześniej były dużymi lub wymieszanymi, a wartości atrybutów zostaną zamknięte w podwójnych cudzysłowach, nawet jeśli wcześniej były otoczone pojedynczymi cudzysłowami lub nie miały żadnych cudzysłowów. To jest taki efekt uboczny, z którego możemy tu skorzystać.

Przykład. Dodawanie cudzysłowów do wartości atrybutów
>>> htmlSource = """    #(1)
...   <html>
...   <head>
...   <title>Test page</title>
...   </head>
...   <body>
...   <ul>
...   <li><a href=index.html>Strona główna</a></li>
...   <li><a href=toc.html>Spis treści</a></li>
...   <li><a href=history.html>Historia zmian</a></li>
...   </body>
...   </html>
...   """
>>> from BaseHTMLProcessor import BaseHTMLProcessor
>>> parser = BaseHTMLProcessor()
>>> parser.feed(htmlSource) #(2)
>>> print parser.output()  #(3)
<html>
<head>
<title>Test page</title>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="index.html">Strona główna</a></li>
<li><a href="toc.html">Spis treści</a></li>
<li><a href="history.html">Historia zmian</a></li>
</body>
</html>
 1. Zauważmy, że wartości atrybutów href w znacznikach <a> nie są ograniczone cudzysłowami. (Jednocześnie zauważmy, że używamy potrójnych cudzysłowów do czegoś innego niż notki dokumentacyjnej i to bezpośrednio w IDE. Są one bardzo użyteczne.)
 2. "Karmimy" parser.
 3. Używając funkcji output zdefiniowanej w klasie BaseHTMLProcessor, otrzymujemy wyjście jako pojedynczy kompletny łańcuch znaków ze wszystkimi wartościami atrybutów w cudzysłowach. Pomyślmy, jak wiele właściwie się tutaj działo: SGMLParser sparsował cały dokument HTML, podzielił go na znaczniki, odwołania, dane tekstowe itp.; BaseHTMLProcessor użył tych elementów do zrekonstruowania części HTML-a (które nadal są składowane w parser.pieces, jeśli chcesz je zobaczyć); na końcu wywołaliśmy parser.output, która to metoda połączyła wszystkie części HTML-a w jeden napis.

Przypisy

 1. No dobra, to nie jest aż tak powszechne pytanie. Nie jest częstsze niż "Jakiego edytora powinienem używać do pisania kodu w Pythonie?" (odpowiedź: Emacs) lub "Python jest lepszy czy gorszy od Perla?" (odpowiedź: "Perl jest gorszy od Pythona, ponieważ ludzie chcieli aby był gorszy." -Larry Wall, 10/14/1998). Jednak pytania o przetwarzanie HTML-a pojawiają się w takiej czy innej formie około raz na miesiąc i wśród tych pytań, to jest dość popularne.