Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Obiekty i klasy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rozdział ten zaznajomi nas ze zorientowanym obiektowo programowaniem przy użyciu języka Python.

Nurkujemy[edytuj]

Poniżej znajduje się kompletny program, który oczywiście działa. Czytanie notki dokumentacyjnej modułu, klasy, czy też funkcji jest pomocne w zrozumieniu co dany program właściwie robi i w jaki sposób działa. Jak zwykle, nie martwmy się, że nie możemy wszystkiego zrozumieć. W końcu zasada działania tego programu zostanie dokładnie opisana w dalszej części tego rozdziału.

Przykład. fileinfo.py
#-*- coding: utf-8 -*-

u"""Framework do pobierania metadanych specyficznych dla danego typu pliku.

Można utworzyć instancję odpowiedniej klasy podając jej nazwę pliku w konstruktorze.
Zwrócony obiekt zachowuje się jak słownik posiadający parę klucz-wartość
dla każdego fragmentu metadanych.

  import fileinfo
  info = fileinfo.MP3FileInfo("/music/ap/mahadeva.mp3")
  print "\\n".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in info.items()])

Lub użyć funkcji listDirectory, aby pobrać informacje o wszystkich plikach w katalogu.
  for info in fileinfo.listDirectory("/music/ap/", [".mp3"]):
    ...

Framework może być rozszerzony poprzez dodanie klas dla poszczególnych typów plików, np.:
HTMLFileInfo, MPGFileInfo, DOCFileInfo. Każda klasa jest całkowicie odpowiedzialna
za właściwe sparsowanie swojego pliku; zobacz przykład MP3FileInfo.
"""

import os
import sys

def stripnulls(data):
  u"usuwa białe znaki i nulle"
  return data.replace("\00", " ").strip()

class FileInfo(dict):
  u"przechowuje metadane pliku"
  def __init__(self, filename=None):
    dict.__init__(self)
    self["plik"] = filename
  
class MP3FileInfo(FileInfo):
  u"przechowuje znaczniki ID3v1.0 MP3"
  tagDataMap = {u"tytuł"  : ( 3, 33, stripnulls),
         "artysta"  : ( 33, 63, stripnulls),
         "album"   : ( 63, 93, stripnulls),
         "rok"    : ( 93, 97, stripnulls),
         "komentarz" : ( 97, 126, stripnulls),
         "gatunek"  : (127, 128, ord)}
  
  def __parse(self, filename):
    u"parsuje znaczniki ID3v1.0 z pliku MP3"
    self.clear()
    try:
      fsock = open(filename, "rb", 0)
      try:
        fsock.seek(-128, 2)
        tagdata = fsock.read(128)
      finally:
        fsock.close()
      if tagdata[:3] == 'TAG':
        for tag, (start, end, parseFunc) in self.tagDataMap.items():
          self[tag] = parseFunc(tagdata[start:end])
    except IOError:
      pass

  def __setitem__(self, key, item):
    if key == "plik" and item:
      self.__parse(item)
    FileInfo.__setitem__(self, key, item)

def listDirectory(directory, fileExtList):
  u"zwraca listę obiektów zawierających metadane dla plików o podanych rozszerzeniach"
  fileList = [os.path.normcase(f) for f in os.listdir(directory)]
  fileList = [os.path.join(directory, f) for f in fileList \
        if os.path.splitext(f)[1] in fileExtList]
  def getFileInfoClass(filename, module=sys.modules[FileInfo.__module__]):
    u"zwraca klasę metadanych pliku na podstawie podanego rozszerzenia"
    subclass = "%sFileInfo" % os.path.splitext(filename)[1].upper()[1:]
    return hasattr(module, subclass) and getattr(module, subclass) or FileInfo
  return [getFileInfoClass(f)(f) for f in fileList]

if __name__ == "__main__":
  for info in listDirectory("/music/_singles/", [".mp3"]):  #(1)
    print "\n".join("%s=%s" % (k, v) for k, v in info.items())
    print
 1. Wynik wykonania tego programu zależy od tego jakie pliki mamy na twardym dysku. Aby otrzymać sensowne wyjście, potrzebujemy zmienić ścieżkę, aby wskazywał na katalog, w którym przechowujemy pliki MP3.

W wyniku wykonania tego programu możemy otrzymać podobne wyjście do poniższego. Jest niemal niemożliwe, abyś otrzymał identyczne wyjście.

album=
rok=1999
komentarz=http://mp3.com/ghostmachine
tytuł=A Time Long Forgotten (Concept
artysta=Ghost in the Machine
gatunek=31
plik=/music/_singles/a_time_long_forgotten_con.mp3

album=Rave Mix
rok=2000
komentarz=http://mp3.com/DJMARYJANE
tytuł=HELLRAISER****Trance from Hell
artysta=***DJ MARY-JANE***
gatunek=31
plik=/music/_singles/hellraiser.mp3

album=Rave Mix
rok=2000
komentarz=http://mp3.com/DJMARYJANE
tytuł=KAIRO****THE BEST GOA
artysta=***DJ MARY-JANE***
gatunek=31
plik=/music/_singles/kairo.mp3

album=Journeys
rok=2000
komentarz=http://mp3.com/MastersofBalan
tytuł=Long Way Home
artysta=Masters of Balance
gatunek=31
plik=/music/_singles/long_way_home1.mp3

album=
rok=2000
komentarz=http://mp3.com/cynicproject
tytuł=Sidewinder
artysta=The Cynic Project
gatunek=18
plik=/music/_singles/sidewinder.mp3

album=Digitosis@128k
rok=2000
komentarz=http://mp3.com/artists/95/vxp
tytuł=Spinning
artysta=VXpanded
gatunek=255
plik=/music/_singles/spinning.mp3