Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Praca z unikodem

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Praca z unikodem[edytuj]

Unikodowymi napisami posługujemy się w identyczny sposób jak normalnymi łańcuchami znaków.

Przykład. Posługiwanie się unikodem
>>> errmsg = u'Nie można otworzyć pliku' #(1)
>>> print errmsg             #(2)
Nie można otworzyć pliku
>>> print errmsg + u', brak dostępu.'  #(3)
Nie można otworzyć pliku, brak dostępu.
>>> errmsg.split()           #(4)
[u'Nie', u'mo\u017cna', u'otworzy\u0107', u'pliku']
>>> print u"Błąd: %s"%errmsg
Błąd: Nie można otworzyć pliku

 1. Tworzymy unikodowy napis i przypisujemy go do zmiennej errmsg.
 2. Wypisując dowolny unikod, Python go zakoduje w taki sposób, aby był zgodny z kodowaniem znaków wyjścia, a więc dany napis zostanie zawsze wypisany z polskimi znakami.
 3. Z unikodem operujemy identycznie, jak z innymi łańcuchami znaków. Możemy na przykład dwa unikody ze sobą łączyć.
 4. Możemy także podzielić unikod na listę.
 5. Ponadto, podobnie jak w przypadku standardowego łancucha znaków, możemy też unikod formatować.

Unikod a łańcuchy znaków[edytuj]

Funkcjonalność unikodu możemy łączyć ze standardowymi łańcuchami znaków, o ile z operacji tych jasno wynika, co chcemy osiągnąć.

Przykład. Unikod w połączeniu z łańcuchami znaków
>>> file = 'myfile.txt'
>>> errmsg + ' ' + file     #(1)
u'Nie mo\u017cna otworzy\u0107 pliku myfile.txt'
>>> "%s %s"%(errmsg, file)   #(2)
u'Nie mo\u017cna otworzy\u0107 pliku myfile.txt'
>>> errmsg + ', brak dostępu.'  #(3)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 11: ordinal not in range(128)
>>> "Błąd: %s"%errmsg      #(4)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in ?
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 11: ordinal not in range(128)
 1. Unikod możemy połączyć z łańcuchem znaków. Powstaje nowy napis unikodowy.
 2. Możemy formatować łańcuch znaków korzystając z unikodowych wartości. Tu także powstaje nowy unikod.
 3. Python rzucił wyjątek; nie potrafi przekształcić napisu ', brak dostępu' na napis unikodowy. Z unikodem możemy łączyć jedynie łańcuchy znaków w systemie ASCII (czyli zawierające jedynie angielskie litery i kilka innych symboli np. przecinki, kropki itp.). W tym przypadku Python nie wie, z jakiego kodowania korzystamy.
 4. Tutaj mamy analogiczną sytuację. Python nie potrafi przekształcić napisu 'Błąd: %s' na unikod i rzuca wyjątek.

Python zakłada, że kodowaniem wszystkich łańcuchów znaków jest ASCII[1], dlatego jeśli mieszamy tekst unikodowy z łańcuchami znaków, powinniśmy dopilnować, aby łańcuchy znaków zawierały znaki należące do ASCII (czyli nie mogą posiadać polskich znaków).

encode i decode[edytuj]

A co wtedy, gdy chcemy przekształcić unikodowy napis na łańcuch znaków? Łańcuchy znaków są jakoś zakodowane, więc aby stworzyć łańcuch znaków, musimy go na coś zakodować np. ISO 8859-2, czy też UTF-8. W tym celu korzystamy z metody encode unikodu.

Przykład. Metoda encode
>>> errmsg.encode('iso-8859-2')   #(1)
'Nie mo\xbfna otworzy\xe6 pliku'
>>> errmsg.encode('utf-8')
'Nie mo\xc5\xbcna otworzy\xc4\x87 pliku' #(2)

 1. Za pomocą metody encode informujemy Pythona na jakie kodowanie znaków chcemy zakodować dany łańcuch znaków. W tym przypadku otrzymujemy łańcuch znaków zakodowany w systemie ISO 8859-2.
 2. Tutaj otrzymujemy ten sam napis, ale zakodowany w systemie UTF-8.

Operację odwrotną, czyli odkodowania, wykonujemy za pomocą funkcji decode. Na przykład:

Przykład. Metoda decode
>>> msg = errmsg.encode('utf-8')    #(1)
>>> msg.decode('utf-8')        #(2)
u'Nie mo\u017cna otworzy\u0107 pliku'
>>> print msg.decode('utf-8')
Nie można otworzyć pliku

 1. W tym miejscu zakodowaliśmy napis errmsg na UTF-8.
 2. Za pomocą metody decode odkodowaliśmy zakodowany łańcuch znaków i zwrócony został unikod.

Przypisy

 1. Istnieje możliwość zmiany domyślnego kodowania łańcuchów znaków na inny, ale nie powinno się tego robić. Zmiana domyślnego kodowania wprowadza pewne komplikacje i sprawia, że programy stają się nieprzenośne, dlatego nie będziemy tego opisywać w tej książce.