Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/11

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 11
Poniższy schemat przedstawia kolejne etapy ekspresji genu.

Zadanie 11.1 (0-1)
Wymień wszystkie etapy, które wpływają na ostateczną strukturę pierwszorzędową produktu białkowego.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XIII. Ekspresja informacji genetycznej. Uczeń:

4. opisuje proces obróbki potranskrypcyjnej u organizmów eukariotycznych;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podanie obu etapów ekspresji genu wpływających na ostateczną strukturę pierwszorzędową produktu białkowego
0 p. – za prawidłowe podanie tylko jednego etapu ekspresji genu wpływających na ostateczną strukturę pierwszorzędową produktu białkowego albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania splicing, obróbka potranslacyjna
Uwagi