Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/14

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 14
Poniżej przedstawiono tkankę nabłonkową

Zadanie 14.1 (0-1)
Zaznacz, jaki rodzaj tkanki nabłonkowej przedstawiono na ilustracji

A. płaski jednowarstwowy
B. sześcienny jednowarstwowy
C. płaski wielowarstwowy
D. gruczołowy
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:
1) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
Zasady oceniania
1 p. – za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi
0 p. – za zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi, więcej niż jednej odpowiedzi, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania (strzałka po lewej stronie schematu) fagocytoza
(strzałka po prawej stronie schematu) endosymbioza
Uwagi A. płaski jednowarstwowy


Zadanie 14.2 (0-2)
Wymień, główne funkcje pełnione przez ten nabłonek.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:
1) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe wymienienie przynajmniej 2 różnych funkcji nabłonka jednowarstwowego płaskiego
0 p. – za prawidłowe wymienienie przynajmniej 2 różnych funkcji nabłonka jednowarstwowego płaskiego przy jednoczesnym wymienieniu przynajmniej 1 nieprawidłowej merytorycznie funkcji, za prawidłowe wymienienie tylko jednej funkcji lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Pełni przede wszystkim funkcje: filtracyjne, dializacyjne, biernego transportu gazów i transportu substancji za pomocą transcytozy.
Uwagi