Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/16

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zadanie 16
Na poniższym rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanek nabłonkowych. Wykonaj polecenia, które znajdują się pod schematem.
Rysunek do zad16.png

Zadanie 16.1 (0-1)
Podpisz rysunki oznaczone literami od A do E właściwymi nazwami tkanek nabłonkowych.

A – ......
B – ......
C – ......
D – ......
E – ......
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Uczeń:
1) rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podpisanie wszystkich typów tkanek nabłonkowych
0 p. – za nieprawidłowe podpisanie przynajmniej jednego z typów tkanek nabłonkowych, niepodpisanie przynajmniej jednego z typów tkanek nabłonkowych, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A – nabłonek jednowarstwowy sześcienny
B – nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy
C – nabłonek wielowarstwowy płaski
D – nabłonek jednowarstwowy płaski
E – nabłonek jednowarstwowy walcowaty
Uwagi