Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/18

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 18
Na poniższym rysunku przedstawiony jest schemat układu pokarmowego.Zadanie 18.1 (0-1)
Przyporządkuj podanym literom nazwy odpowiadających im elementów.

A – ......
B – ......
C – ......
D – ......
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
1) Odżywianie się. Uczeń:
d) przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego człowieka z pełnioną przez nie funkcją,
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podpisanie wszystkich elementów układu pokarmowego
0 p. – za nieprawidłowe podpisanie przynajmniej jednego z elementów układu pokarmowego, niepodpisanie przynajmniej jednego z elementów układu pokarmowego, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A – jama ustna
B – ślinianki
C – gardło
D – przełyk
Uwagi
Zadanie 18.2 (0-2)
Podaj funkcję elementu oznaczonego literą D.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
1) Odżywianie się. Uczeń:
d) przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego człowieka z pełnioną przez nie funkcją,
Zasady oceniania
1 p. – za podanie prawidłowej funkcji elementu oznaczonego literą D
0 p. – za podanie nieprawidłowej funkcji elementu oznaczonego literą D lub niepodania uzasadnienia
Przykładowe rozwiązania Przełyk transportuje pokarm do żołądka.
Uwagi