Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/23

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 23
Na poniższym rysunku przedstawiono płaty mózgowe człowieka.Zadanie 23.1 (0-1)
Przyporządkuj numerom z rysunku nazwy oznaczonym nimi płatów mózgu.

1. ..............
2. ..............
3. ..............
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
g) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka,
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe przyporządkowanie wszystkich nazw płatów odpowiadającym im numerom
0 p. – za nieprawidłowe przyporządkowanie przynajmniej 1 nazwy płatu odpowiadającemu któremukolwiek z numerów, za niepełną dopowiedź lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania 1. płat skroniowy
2. płat czołowy
3. płat ciemieniowy
Uwagi
Zadanie 23.2 (0-1)
Wymień funkcje płatów mózgu przyporządkowując je go poszczególnych numerów.

1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
g) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka,
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podanie przynajmniej 1 funkcji dla każdego z płatów oznaczonych poszczególnymi numerami
0 p. – za nieprawidłowe podanie przynajmniej 1 funkcji dla któregokolwiek z płatów oznaczonych poszczególnymi numerami, za niepełną odpowiedź lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania 1. odpowiada za: proces słyszenia, mówienia oraz zapamiętywania.
2. odpowiada za podejmowanie decyzji oraz pamięć działań ruchowych np.: taniec, wyraz twarzy.
3. odpowiada za: celowe ruchy, umiejscowienie wrażeń czuciowych, rozpoznawanie ruchu, czucie dotyku, bólu, temperatury, integrację czucia i wzroku oraz ruchu i wzroku
Uwagi