Przejdź do zawartości

Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/29

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Ilustracja do zadania 29.

Zadanie 29 (0-1)
Na podstawie załączonej ilustracji wymień główne elementy nerki.

...............................


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
4) Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:
f) przedstawia związek między budową i funkcją narządów układu moczowego człowieka,
Zasady oceniania
1p. – za prawidłowe wymienienie wszystkich elementów
0 p. – za nieprawidłowe wymienienie elementów nerki lub brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania tętnica nerkowa, żyła nerkowa, moczowód, torebka łącznotkankowa, kora nerkowa, rdzeń nerkowy, słupy nerkowe, kielichy nerkowe, miedniczka nerkowa
Uwagi Kolejność wymienianych elementów może być dowolna.