Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/30

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Ilustracja do zadania 30.

Zadanie 30. (0-1)
Na podstawie przedstawionej ilustracji oblicz, ile razy serce wykona skurcz w ciągu doby?

..................


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
3) Wymiana gazowa i krążenie. Uczeń:
q) przedstawia automatyzm pracy serca,
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podanie odpowiedzi
0 p. – za nieprawidłowe podanie odpowiedzi albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania 100800 razy w ciągu doby
Uwagi