Śpiewnik/Żal, żal za jedyną

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Serhii Vasylkivsky (1854–1917), Kozak na stepie.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (M. Kamieński?)\version "2.20.0"

\header {
 title = "Żal, żal za jedyną"
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  \transpose a d, {
  
  a2:m e:m d:m a:m
  a2:m e:m d:m a:m

  e a:m e:7 a:m
  f g b g:7
} }

global = {

  \key d \minor
  \time 2/4
  \tempo 4 = 100
}

melodia = \relative c'' {
  \global
  \autoBeamOff
  \repeat volta 2 {
   \mf ^\markup { \italic { Allegro ma non troppo } }
   d4 d | c8 c c16[ bes] a8 |
   bes8. bes16 a8 g | f8 f' e d |

   d4 d | c8 c c16[ bes] a8 |
   bes8. bes16 a8 g | g f e f \fermata
  } 
  \p a8 a gis a | d d cis d |
  ^\< e a, gis a \! | f' ^\> f e d \! |

  \mf g, g a g | e'8. e 16 f8. e16 | 
  e8. d16 e8. d16 | d8. c16 b8 c \bar "|."
} 

tekst = \lyricmode {
  Żal, żal za je -- dy -- ną,
  za zie -- lo -- ną U -- kra -- i -- ną,
  Oj, żal za mo -- je -- mi
  za o -- czka -- mi cza -- ro -- wne -- mi.

  Prze -- pió -- re -- czka mo -- ja ma -- ła,
  o -- na bie -- dna tam zo -- sta -- ła,
  A ja tu -- taj w_o -- bcej stro -- nie
  dniem i no -- cą tę -- sknię do niej!
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}


Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 3. Tarnów : Z. Jeleń, [ok. 1912]. S. 145–146.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (T. Padura?)

1. Żal, żal za jedyną,
za zieloną Ukrainą,
Żal, żal mi za niemi,
za oczkami czarownemi.

2. Przepióreczka moja mała,
ona biedna tam została,
a ja tutaj w obcej stronie
dniem i nocą tęsknię do niej.

3. Oj, żal za jedyną,
za hołubką, za dziewczyną,
Żal, żal, serce boli,
nie ma mojej złotej doli.

4. Jeszcze wina! jeszcze grajcie,
a jak umrę, pochowajcie
Tam, tam, przy dziewczynie,
przy jedynej w Ukrainie.

5. Żal, żal za jedyną,
za kochaną, za dziewczyną,
Żal, żal, serce boli,
szkoda mojej złotej doli.


Źródło: Pieśniarz polski : Zbiór melodyi swojskich, aryi, dumek, krakowiaków, marszów, kujawiaków, obertasów itd. itd. T. 1.. Mikołów : Karol Miarka, 1903. S. 58–59.

Zobacz też[edytuj]