Śpiewnik/O, gwiazdeczko, coś błyszczała

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
Edward Burne-Jones (1833–1898), Noc (1870). Domena publiczna

Opis[edytuj]

Tekst piosenki to wiersz Wiktoryna Zielińskiego, opublikowany w 1842 roku. Do tej samej melodii śpiewa się także kolędę O gwiazdeczko, coś świeciła nad stajenką tam.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska nawiązała do początkowych słów piosenki w wierszu O gwiazdeczko coś błyszczała[1]:

O gwiazdeczko coś błyszczała,
wieczór zdobiąc i firmament!
— Płyną chmury w groźnych zwałach,
i zagasłaś już na amen.

Zwróć kochanko coś płakała,
piękną głowę w stronę nowiu:
o gwiazdeczko coś błyszczała!! — —
Błyśniesz jeszcze, zgaśniesz znowu.

Piosenka pojawiła się także w filmie Chopin – pragnienie miłości z 2002 roku[2].

Muzyka[edytuj]

Autor: Kazimierz Lubomirski[3]


\version "2.20.0"

\header{
title = "O, gwiazdeczko, coś błyszczała"
poet = "Słowa: Wiktoryn Zieliński (1814–1866)"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: Kazimierz Lubomirski"
%arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

\score {

\new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } {
\relative bes' {
\clef treble
\key bes \major
\time 3/4
\tempo 4 = 100

\autoBeamOff

  bes8. bes16 a4 g |
  d'8. d16 es4 d |
  a8. a16 bes4 a |
  g2 r4 |

  bes8. bes16 a4 g |
  d'8. d16 es4 d |
  a8. a16 bes4 a |
  g2 r4 \bar "||"

  f8. f16 g4 f |
  bes8. bes16 a4 bes |
  c8. c16 f4 es |
  d2 r4 |

  a8. a16 bes4 a |
  g8. d'16 es4 d |
  a8. a16 bes4 a |
  g2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  O gwia -- zde -- czko, coś bły -- szcza -- ła,
  Gdym ja uj -- rzał świat,
  Cze -- muż to tak, gwia -- zdko ma -- ła,
  Twój pro -- my -- czek zbladł?

  Cze -- muż mi już tak nie pło -- nie,
  Jak w_dzie -- cin -- nych dniach,
  Gdym na ma -- tki i -- grał ło -- nie
  W_ma -- lo -- wa -- nych snach.
} }
}

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Melodia na podstawie: Franciszek Barański, https://polona.pl/item/jeszcze-polska-nie-zginela-piesni-patryotyczne-i-narodowe-cz-1-2,OTMzNDYyMjk/31/#info:metadata. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [post 1910]. S. 26 (pieśń 28).

Tekst[edytuj]

Autor: Wiktoryn Zieliński (1814–1866)

1. Gwiazdko moja, coś błyszczała,
Gdym ja ujrzał świat,
Czemu to tak, gwiazdko mała,
Twój promyszek zblad'?
Czemu mi już tak nie płonie,
Jak w dziecięcych dniach,
Gdym na matki igrał łonie
W malowanych snach?

2. Prędkoś, prędkoś żeglowała
Po niebieskim tle;
O gwiazdeczko moja mała,
Źleś ty wiodła mnie!
Żartkoś biegła śród niebiosów,
Jam też chyżo żył,
I z rozkoszy złotych kłosów
Śpiesznie wieńce wił.

3. Zgasła młodość, zwiędły wieńce,
Pożółkł życia maj,
I zapały, i rumieńce,
Cudny złudzeń kraj.
Wszystko teraz przy mnie kołem
Mgła jesienna ćmi,
Ach, bo blada nad mém czołem
Ma gwiazdeczka tkwi.

4. Gwiazdko moja, dawne życie
W twym promyku wznieć,
Nie w zamroczu — na błękicie
Jeszcze dla mnie świeć.
Niech me serce jeszcze zazna
Doli młodych lat,
Nim cię ręka pchnie żelazna
W zasłoneczny świat. —

Źródło: Wiktoryn Zieliński, Drobne pisma poetyckie. Warszawa : [s.n.], 1842. S. 44–46.

Przypisy[edytuj]

 1. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Surowy jedwab. Warszawa : F. Hoesick, 1932. S. 11.
 2. https://www.discogs.com/release/2450130-Chopin-Pragnienie-Mi%C5%82o%C5%9Bci
 3. https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/O_gwiazdeczko_cos_blyszczala

Zobacz też[edytuj]