Śpiewnik/Siedzi sobie zając pod miedzą

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst
Albrecht Dürer, „Młody zając”, 1502 (domena publiczna).

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia tradycyjna); aranżacja: Karol Lipiński (1790–1861)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Siedzi sobie zając pod miedzą"
poet = "Słowa: autor nieznany"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Karol Lipiński"
tagline = ""
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "english horn" } {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key bes \major
\time 4/4
\tempo 4 = 120

% tu melodia
  bes8 c d es f4 f |
  g4 g f2 | g4 g f2 |
  bes,8 c d es f4 f |
  g4 g f2 | g4 g f2 |
\repeat volta 2 {
  d8 f f f f es es d |
  d8 f f f f es es d | 
  d4 c f2 | d4 c bes2 |
}  
} 
}
\addlyrics{ \small {
  Sie -- dzi so -- bie za -- jąc pod mie -- dzą, pod mie -- dzą,
  A my -- śli -- wi o nim nie wie -- dzą, nie wie -- dzą.
  Psy po po -- lu roz -- pu -- ści -- li,
  Krzyk i łos -- kot u -- czy -- ni -- li:
  Był tu kot, był tu kot. 
} }
}
\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key bes \major
\time 4/4
\tempo 4 = 120

% tu prawa ręka
  <d bes'>8[ <f c'> <bes d> <c es>] <d f>4 <f, bes d f> |
  <a c es g> <g bes es g> <g bes d f>2 |
  <g bes es g>4 <g bes es g> <g bes d f>2 |

  <d bes'>8[ <f c'> <bes d> <c es>] <d f>4 <f, bes d f> |
  <f bes es g>4 <g bes es g> <f bes d f>2 | 
  <g bes es g>4 <g bes es g> <f bes d f>2 |
\repeat volta 2 {
  <bes d>8[ <d f> <d f> <d f>] <d f>[ <c es> <c es> <bes d>] |
  <bes d>8[( <d f>) <d f>\staccato <d f>\staccato] <d f>\staccato[ <c es>\staccato <c es>\staccato <bes d>\staccato] |
  <f bes d>4 <f a c> <f a c f>2 |
  <f bes d>4 <f a c> <d f bes>2 |
}
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key bes \major
\time 4/4
\tempo 4 = 120

% tu lewa ręka
  <bes,, bes,>4 <bes, bes> <bes, bes> <bes, bes> |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, bes,>2 |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, d>2 |

  <bes,, bes,>4 <bes, bes> <bes, bes> <bes, bes> |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, bes,>2 |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, bes,>2 |
\repeat volta 2 {
  bes,,4\staccato bes,( a, bes,) |
  bes,,4 bes,( a, bes,) |
  bes,4 <f, f> <f, a, c f>2 |
  <bes, f>4 <f, f> <bes, f>2 |
}
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Źródło: Wacław Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Karol Lipiński (muz.), Lwów: F. Piller, 1833, s. 11.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany

1. Siedzi sobie zając pod miedzą, (pod miedzą),
a myśliwi o nim nie wiedzą, (nie wiedzą),
Psy po polu rozpuścili,
krzyk i łoskot uczynili:
Był tu kot, był tu kot.

2. Wszystko to jest chłopskie udanie,
Był tu stary zając mospanie,
Dzisiaj rano siedział w życie,
A dopiéro pobiegł skrycie,
Czym prędzéj, czym prędzéj.

3. Cóż ja tym myśliwcom zawinił,
Czy jakową szkodę uczynił?
Choć w kapuście czasem siadam,
Po listeczku tylko zjadam,
Nie jak wół, nie jak wół!

4. A ja wina, miodu nie proszę,
Za to takę biedę ponoszę;
Ja na łąkach sobie żyję,
Zamiast wina rosę piję,
Sierota, sierota.

5. Grochu nie wytłoczę, ni prosa,
A w jęczmień nie pójdę bo rosa;
Ja kusy uciekać muszę,
Ocalając swoję duszę,
Bo mi żal, bo mi żal.

6. Rozpuścili charty ze smyczy,
Rozumieli że go uchwycą,
Oni mówią sa, sa, sa, sa,
A ja czym prędzéj do lasa,
Już ja pan, już ja pan.

7. Wróćcieże się charty biédnięta,
Nie będziecie mieli zwiérzęta;
A już ci się posmucili
I paszczęki pokrzywili,
Wielkie kpy, wielkie kpy.

8. A skoro zajączek jest w lesie,
Na myśliwych kosmyk podniesie:
Całujcie mnie w kurtę wszyscy
Doganiacze i myśliwcy,
Skorom tu, skorom tu.

Źródło: Wacław Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Karol Lipiński (muz.), Lwów: F. Piller, 1833, s. 65-66.

Zobacz też[edytuj]