Śpiewnik/Zielony dzban

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
William-Adolphe Bouguereau, Stłuczony dzban (1891).

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa)
Aranżacja: Kazimierz Wójcicki (1807–1879)


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Zielony dzban"
  poet = "Słowa: autor nieznany (piosenka ludowa)"
  meter = "Oprac. Kazimierz Wójcicki (1807–1879)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  arranger = "Aranżacja: Kazimierz Wójcicki (1807–1879)"
  tagline=""
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } \relative g'{
  \clef treble
  \key g \major
  \time 2/4
  \tempo 4=110

  \autoBeamOff
^\markup{ \italic { Alegretto } } ^\f
  g8 b b d |
  d c c4 |
  fis,8 a a c |
  c b b4 |

  g8 g' g fis |
  e2 |
% ---
  d8 e d c |
  b2 |
^\mf
  g8 b b d |
  c2 |
  fis,8 a a c |
  b4 r \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
  Po -- szła Pan -- na po wo -- dę,
  Mia -- ła pię -- kną u -- ro -- dę,
  Wy -- ie -- chał -- ci pan
  I stłukł -- ci iey dzban,
  Wy -- ie -- chał -- ci pan
  I stłukł -- ci iey dzban.
} }
\new PianoStaff{
<<
  \new Staff="RH" \relative c'{
   \clef treble
   \key g \major
   \time 2/4
   \tempo 4=110

_\p 
   r8 <d g b> r <d g b> |
   r <d fis c'> r <d fis c'> |
   r <d fis c'> r <d fis c'> |
   r8 <d g b> r <d g b> |

   <d g b>2 |
   <e g c> |
% ---
   <d a' c> |
   <d g b> |
_\pp
   <g b>4[ d] |
   <fis c'>[ d] |
   <fis c'>[ d] | 
   <g b>4 <b, d g> \bar "|."
  }
  \new Staff="LH" {
   \clef bass
   \key g \major
   \time 2/4
   \tempo 4=110
^\p 
   g,8 r g r |
   d r d r |
   d r d r |
   g, r g r |

   b,8[ g g g] |
   g2 |
% ---
   fis |
   g |
^\pp
   g4 r |
   d r |
   d r |
   g, <g, g> \bar "|."
  }
>>
}
>>
\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Kazimierz Wójcicki, Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu z dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, serbskich, czeskich i słowiańskich. T. 1, Warszawa : [s.n.], 1836. S. 43–44.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (piosenka ludowa)
Opracowanie: Kazimierz Wójcicki (1807–1879)

1. Poszła panna po wodę,
Miała piękną urodę.
Wyjechałci pan
I słukł ci jéj dzban.

2. «Moja panno, nie płaczże,
Ja ci ten dzban zapłacę:
Talara ci dam
Za zielony dzban.»

3. I talara nie chciała,
Tylko dzbana płakała:
«Mój zielony dzban,
Co mi go stłukł pan!»

4. «Moja panno, nie płaczże,
Ja tobie dzban zapłacę:
Dukata ci dam
Za zielony dzban.»

5. I dukata nie chciała,
Tylko dzbana płakała:
«Mój zielony dzban,
Co mi go stłukł pan!»

6. «Moja panno, nie płaczże,
Ja tobie dzban zapłacę:
Konika ci dam
Za zielony dzban.»

7. I konika nie chciała,
Tylko dzbana płakała:
«Mój zielony dzban,
Co mi go stłukł pan!»

8. «Moja panno, nie płaczże,
Ja tobie dzban zapłacę:
Forysia ci dam
Za zielony dzban.»

9. I forysia nie chciała,
Tylko dzbana płakała:
«Mój zielony dzban,
Co mi go stłukł pan!»

10. «Moja panno, nie płaczże,
Ja tobie dzban zapłacę:
Sam ci się oddam
Za zielony dzban.»

11. «Chwała Tobie, z wysokości!
Żem dostała jegomości:
Za zielony dzban,
Dostał mi się pan!»[1]

Źródło: Kazimierz Wójcicki, Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu z dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, serbskich, czeskich i słowiańskich. T. 1, Warszawa : [s.n.], 1836. S. 41–45.

Przypisy[edytuj]

 1. Koniec téj dumy bywa czasem odmienny. W Mazowszu i na Podlasiu kończą następną strofą:

  «Wiwat! wiwat! wygrałam,
  Za dzban, pana dostałam;
  Za zielony dzban
  Ja starostę mam!»

Zobacz też[edytuj]