Analiza matematyczna/Rachunek różniczkowy zadania/ODP2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zad 2. Oblicz pochodną funkcji trygonometrycznych i kołowych

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5