0% Status

Analiza matematyczna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Witamy w powstającym podręczniku Analiza matematyczna. Ilość materiału jest jeszcze dość uboga - książka jest na etapie zalążkowym.

Ciągi i szeregi[edytuj]


Granice funkcji[edytuj]

 • granica i ciągłość funkcji
  • definicje Cauchy'ego i Heinego
  • własność Darboux
  • twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą
  • granice niewłaściwe

Pochodne (różniczkowanie)[edytuj]

 • pochodne - motywacja fizyczna i wstęp
  • interpretacja geometryczna i fizyczna
  • pochodne i pierwotne funkcji elementarnych
  • ścisła definicja pochodnej jako granica ilorazu różnicowego; pojęcie różniczkowalności; pochodna jako odwzorowanie
  • symbole nieoznaczone; reguła de l'Hospitala
  • twierdzenie Rolle'a, twierdzenie Lagrange'a
  • monotoniczność
  • ekstrema
  • pochodne wyższych rzędów
  • wzór Taylora
  • wypukłość
  • badanie przebiegu zmienności funkcji
 • równania różniczkowe
  • równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego
  • równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego rozwiązalne metodą podstawienia
  • równania różniczkowe rzędu drugiego

Całki[edytuj]

 • całki nieoznaczone
  • metody całkowania
 • całka Riemanna
  • interpretacja geometryczna; funkcje całkowalne w sensie Riemanna

podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego (Newtona-Leibniza)

  • twierdzenie o zmianie zmiennych w całce Riemanna
  • długość krzywej
  • obliczanie pól powierzchni i objętości brył obrotowych
 • całkowanie przez podstawienie
 • całkowanie przez części
 • całki oznaczone
 • całki niewłaściwe
 • rachunek całkowy