Przejdź do zawartości

Angielski/Czasy/Future simple

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

FUTURE SIMPLE[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]

Podmiot + will + bezokolicznik

I
He
She
(It)
We
You
They
will watch
go
play


Pytania[edytuj]

Will na początek

Will I
he
she
(it)
we
you
they
watch
go
play


Przeczenia[edytuj]
I
He
She
(It)
We
You
They
will not
won't
watch
go
play

Cechy charakterystyczne[edytuj]

Jest również operator shall, który pojawia się niekiedy w języku formalnym w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Operator will jest jednak formą najbardziej powszechną, występującą przy każdej osobie.


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]
 • next...(np.monday)
  • week
  • day
  • year
 • in two years
 • in the future
 • tomorrow
 • Daty w przyszłości:
  • in 2019, 2100, 2800

Zastosowanie[edytuj]

Czas Future Simple używany jest w celu wyrażenia:


 1. Czynności, która według opinii osoby mówiącej nastąpi w określonym czasie przyszłym. Znaczenie wyrażone przez czas Future Simple bliskie jest przypuszczeniu lub założeniu wynikającemu z domniemanego biegu wydarzeń. Dlatego zdanie w czasie Future Simple jest często poprzedzone frazą typu: I think / guess / believe / suppose / expect / hope np.
  We expect that our son will pass the exam. I think it will rain tomorrow.


 2. Znaczenie wyrażone w czasie Future Simple nie oznacza czynności zaplanowanej. Jest ono jedynie wyrażeniem przewidywanego biegu wydarzeń w czasie przyszłym. Przewidywanie takie może jednakże wynikać z faktów, które uzasadniają jego prawidłowość np.
  It will rain when we arrive. (It always rains there at this time of the year.) Tomorrow at ten, I will be at school. (I am always at school at this time.)


 3. Czynności, która nastąpi w czasie przyszłym jako efekt działania rutynowego lub stanu, który powtarza się niezależnie od woli osoby mówiącej np.
  The clock will strike at midnight. These trees will grow very slowly. Tomorrow, I will get up at seven as usual.


 4. Czynności, która nastąpi jako efekt właśnie podjętej decyzji, wyrażającej chęć lub wolę mówiącego np.
  I can't find my keys - I will open the door for you. I don't know how to do this exercise - I will help you.


 5. Forma przecząca won't może wyrażać niechęć lub odmowę wykonania czynności np.
  Jack says he won't go to the party. (He doesn't like parties.) I won't answer your question. (It is private.)


 6. Czas Future Simple występuje w zdaniach warunkowych typu I oraz w zdaniach czasowych np.
  If you don't put on your raincoat, you will get wet. As soon as I get back home, I will contact my doctor.


 7. Future Simple może także wyrażać przypuszczenie odnoszące się do chwili obecnej np.
  Who's that girl by Adam's side? That will be his girlfriend 'I can't find my car keys. The children will have them.