Przejdź do zawartości

Angielski/Czasy/Past perfect continuous

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PAST PERFECT CONTINUOUS[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]

Podmiot + had + been + czasownik z ingiem.

I
He
She
(It)
We
You
They
had been watching
going
playing
Pytania[edytuj]
Had I
he
she
(it)
we
you
they
been watching
going
playing
Przeczenia[edytuj]
I
He
She
(It)
We
You
They
had not
hadn`t
been watching
going
playing

Cechy charakterystyczne[edytuj]

Podobnie jak Past Perfect wyraża czynność zaprzeszłą czyli wykonywaną wcześniej niż inna czynność dokonana, będąca punktem odniesienia.


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]

Podobnie jak w przypadku innych czasów z grupy Continuous, czasowniki opisujące stan, opinię lub wrażenie nie są stosowane w czasie Past Perfect Continuous. Do grupy tej należą czasowniki: believe, belong to, cost, depend, disagree, doubt, feel, guess, hate, have, have to, hope, know, like, look, love, matter, mean, possess, prefer, realise, understand, see, seem, smell, suppose, taste, think, want, weigh, wish

Zastosowanie[edytuj]

Czas PAST PERFECT CONTINUOUS stosowany jest w celu wyrażenia:


 1. Czas Past Perfect Continuous może wyrażać czynność, która wykonywana była nieprzerwanie do momentu, gdy nastąpiła inna czynność w czasie przeszłym. Oznacza to, iż czynność ta mogła być wykonywana nadal lub została zakończona przed momentem odniesienia.
  We had been dancing when the lights went off.

  W powyższym znaczeniu czynność 'zaprzeszła trwająca' może być określona wyrażeniem czasowym z przyimkiem 'for' lub 'since' np.
  I had been sleeping for two hours before the noises woke me up. We had been waiting for Tom since morning when he finally arrived at two p.m.


 2. Długość trwania czynności 'zaprzeszłej' nie musi jednakże być zdefiniowana. W takim przypadku zdanie może wskazywać na ewentualne skutki określonej czynności zauważalne w momencie odniesienia np.
  I was very tired. I had been working hard. The streets were full of water. It had been raining heavily.


 3. Czas Past Perfect Continuous nie występuje w pojedynczym zdaniu opisującym czynność trwającą wykonywaną w przeszłości. Występuje on w szerszym kontekście, w którym następuje cofnięcie perspektywy czasowej np.
  One of the guests arrived late. The official ceremony had already ended. By that time, the President had made his speech and everyone had gone out to the garden where the unofficial part of the meeting was about to begin.


 4. Chcąc podkreślić ile razy dana czynność 'zaprzeszła' została powtórzona w danym okresie czasu lub do danej chwili w czasie przeszłym należy użyć Past Perfect, nie Past Perfect Continuous np.
  Before I finally found a job, I had had twelve interviews. Bob had read the note three times before he understood it.