Przejdź do zawartości

Angielski/Czasy/Present simple

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PRESENT SIMPLE[edytuj]

Budowa czasu Present Simple[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]

Zdania twierdzące tworzymy w następujący sposób:
podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) + dopełnienie

Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

I
You
We
They
like
play
volleyball.
He
She
it
likes
plays
Pytania[edytuj]

Pytania tworzymy w następujący sposób: do/does + podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika)+ dopełnienie

Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

Do I
you
we
they
like
play
tennis?
Does he
she
(it)
Przeczenia[edytuj]

Zdania przeczące tworzymy w następujący sposób: podmiot + don't lub doesn't + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) + dopełnienie

Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

I
You
We
They
do not
don't
like
play
tennis.
He
She
(It)
does not
doesn't

Cechy charakterystyczne[edytuj]

Do czasowników zakończonych spółgłoską 'syczącą' tj. ss, sh, ch, x, o dodaje się końcówkę '-es' np.

Mike watches television every evening. Susan brushes her teeth three times a day.


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]
 • przysłówki częstotliwości:
  • always, often, seldom/rarely, sometimes, usually, never, hardly ever • określenia z 'every':
  • every day, every week, every month, every sunday itp.

Zastosowanie[edytuj]

Czas Present Simple stosowany jest w celu wyrażenia:

 • Czynności wykonywanej regularnie z określoną częstotliwością w ogólnie pojętej teraźniejszości.

 • Czynności będącej formą itp., np.
  Water boils at 100 degrees. ; It snows in winter.

 • Stanu lub opinii, np.
  I don't agree with you. Sam does not believe in ghosts. How much do you weight?

  Inne czasowniki wyrażające podobne znaczenia to m.in.: believe, belong to, disagree, feel, hate, have, have to, hope, know, like, look, love, matter, mean, possess, prefer, realise, understand, see, seem, smell, suppose, taste, think, want, weigh, wish.

 • Czas Present Simple stosowany jest także w celu przytoczenia czyjejś wypowiedzi lub myśli, np.
  Alan says that he is the best student. Tommy thinks that you are Sam's brother. Patricia believes that she can become famous.


 • Używany jest zamiast czasu Present Continuous z czasownikami opisującymi czynności umysłowe oraz czynności narządów zmysłów: hear, like, look, love, mind, smell, taste, think, want, wish, np.
  I want to leave earlier today. Monica looks beautiful, doesn't she? Is the meat good? How does it taste?


 • Instrukcji, oficjalnego planu podróży lub wizyty, np.
  First, you pour hot water in a jug. Then, you put a tea bag in it. On Monday, we go to Paris and stay there for three days. At six, the minister gives a speech in the Parliament.


 • Opisu wydarzeń historycznych, treści filmu, sztuki lub książki, np.
  In the first scene of the film, the old king dies in a battle. In the last chapter, the two friends return home safely.


 • Czas Present Simple stosowany jest także w nagłówkach gazet np.
  Peace talks begin in the Middle East. All passengers survive a plane crash. A boy of twelve rescues a drowning girl.


 • Stosuje się także do interpretacji, relacji lub objaśnienia znaczenia tego co zostało przeczytane, napisane, zaobserwowane lub usłyszane, np.
  That explains his disappointment. The book describes the true life of the painter.